वाशीम जिल्ह्यातील जाहिराती

अकोला-वाशिम एकात्मिक बाल विकास योजनेत विविध पदांच्या १७ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, अकोला- वाशिम अंतर्गत श्रीरामपूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये सेविका व मदतनीस पदांच्या एकूण १७ जागा…

वाशीम येथे खाजगी क्षेत्रातील विविध पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशीम यांच्या वतीने एकूण ७० बेरोजगारांना विविध खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध…

वाशिम येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

वाशीम जिल्हा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात विविध पदांच्या १७५ जागा

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

वाशीम जिल्हा पोलीस दलात चालक पोलीस शिपाई पदांच्या १४ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, वाशीम अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी…

वाशीमला विविध खाजगी क्षेत्रातील ५२५ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशीम आणि राजस्थान आर्य महाविद्यालय, वाशीम, जि. वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण…

वाशीम येथील महावितरण कंपनी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ७५ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, वाशीम (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

वाशीम जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा 

जिल्हा परिषद, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील  डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

विविध खाजगी क्षेत्रातील १६० पदे भरण्यासाठी वाशीमला रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशीम यांच्या वतीने १६० बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी…

वाशिम जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, वाशिम अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

वाशिम येथील जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवर अभियंता पदांच्या ५ जागा

जलसंपदा विभाग, अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

वाशिम जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

जिल्हा परिषद, वाशिम अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९० जागा भरण्यासाठी…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण २९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी…

वाशिम येथील महावितरण कंपनी मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ७८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, वाशिम (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

वाशीम येथे विविध खाजगी क्षेत्रातील ७५ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशीम यांच्या वतीने ७५ बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी…

वाशीम येथे विविध खाजगी क्षेत्रातील १५० पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशीम यांच्या वतीने १५० बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय पदांच्या ११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, वाशीम यांच्या  आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 38 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रटाधराक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या २५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 25 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ७९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

वाशीम जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अंतर्गत विविध पदांच्या ३० जागा

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 30 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  विहित नमुन्यातील अर्ज …

IMP