यवतमाळ जिल्ह्यातील जाहिराती

यवतमाळ जिल्हा सेतू समिती यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा सेतू समिती मार्फत जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण…

यवतमाळ जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदांच्या १०९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, यवतमाळ अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी  पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

यवतमाळ जिल्हा आरोग्य विभागात मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी पदाची १ जागा

यवतमाळ जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडे विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

यवतमाळ येथील वन विभागात डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण ४ जागा

वन विभाग, यवतमाळ अंतर्गत वन्यजीव विभाग, पांढरकवडा यांच्या आस्थापनेवरील डाटा एंट्री ऑपरेटर पदाच्या एकूण ४ जागा  भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात अधिकारी पदांच्या १० जागा

यवतमाळ जिल्हा परिषद अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…