नागपूर जिल्ह्यातील जाहिराती

नागपूर येथील नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हेत विविध पदांच्या १० जागा

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमीपयोगी नियोजन ब्यूरो (NBSSLUP) यांच्या नागपूर येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (नागपूर) संस्थेत विविध पदांच्या ३६ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

नागपूरच्या सेंट्रल सायट्रस रिसर्च इंस्टिट्यूट मध्ये विविध पदांच्या ४ जागा

सेंट्रल सायट्रस रिसर्च इंस्टिट्यूट, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

नागपूर कृषी विभागाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या ४४८ जागा

राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधीनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या…

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (नागपूर) संस्थेत विविध पदांच्या ३२ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नागपूर मध्ये विविध पदांच्या १० जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

नागपूर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५५७ जागा

जिल्हा परिषद, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ५५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या १३ जागा

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (नागपूर) संस्थेत विविध पदांच्या ४९ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

मॉयल लिमिटेड (नागपूर) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २१ जागा

नागपूर येथील मॉयल लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८३ जागा

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण ८३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२ जागा

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

नागपूर येथील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेत विविध पदांच्या एकूण १०० जागा

राष्ट्रीय कर्करोग संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील स्टाफ नर्स पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ५४ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मॉयल लिमिटेड (नागपूर) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६ जागा

नागपूर येथील मॉयल लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील वकील पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील   अर्ज मागविण्यात…

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

नागपूर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थामध्ये विविध पदांच्या ५८ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

नागपूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

भारतीय मध्य रेल्वेच्या (नागपूर) आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (नागपूर) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नागपूर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थामध्ये विविध पदांच्या ७३ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ७३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटर मध्ये विविध पदांच्या ३९ जागा

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटर, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील सल्लागार पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

नागपूर येथील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

राष्ट्रीय कर्करोग संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक अधिनस्त एन.के.पी.साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटर आणि लता मंगेशकर हॉस्पिटल, नागपूर यांच्या…

नागपूर ग्रामीण राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नागपूर येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ४ जागा

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज…

जवाहरलाल नेहरू संशोधन/ रचना केंद्रामध्ये विविध पदांच्या ११ जागा

जवाहरलाल नेहरू संशोधन व रचना केंद्र, नागपूर (JNARDDC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नागपूर नागरी सहकारी बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५० जागा

नागपूर नागरी सहकारी बँक, नागपूर (NNSB) यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या १० जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे (नागपूर) विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

नागपूर येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ८ जागा

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नागपूर मध्ये विविध पदांच्या ४० जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

जवाहरलाल नेहरू संशोधन/ रचना केंद्रात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नागपूर येथील जवाहरलाल नेहरू संशोधन व रचना केंद्र यांच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी (व्यवसाय विकास) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ९ जागा

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

नागपूरच्या सेंट्रल इंडिया नर्सिंग महाविद्यालयात विविध पदांच्या १२ जागा

सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

IMP