धुळे जिल्ह्यातील जाहिराती

धुळे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११० जागा

धुळे महानगरपालिका, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ४ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

धुळे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय पदांच्या एकूण १५ जागा

धुळे महानगरपालिका, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

धुळे जिल्हा आरोग्य विभाग मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…