धुळे जिल्ह्यातील जाहिराती

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयात विविध पदांच्या १३७ जागा

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई (DMER) यांच्या अधिनस्त असलेल्या श्री भाऊसाहेब हिरे वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे आणि सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे…

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय/ सर्वोपचार (धुळे) रुग्णालयात ९ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठीपदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय/ सर्वोपचार (धुळे) रुग्णालयात ३९ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विशेषज्ञ पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

धुळे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३५३ जागा

जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ३५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

धुळे जिह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ८६ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

धुळे महावितरण कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, धुळे (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ७६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

धुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

जिल्हा रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (धुळे) विविध पदांच्या एकूण ११० जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) यांच्या विभाग नियंत्रक, धुळे येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या २२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ९० जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

धुळे जिल्हा पोलीस दलामध्ये पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ४२ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, धुळे अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ४२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

धुळे राज्य राखीव पोलीस बल (क्र.६) सशस्त्र शिपाई पदांच्या ५९ जागा

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.६, धुळे या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५९ जागा…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्य आरोग्य संस्था महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या विविध जिल्ह्यांतील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १११ जागा भरण्यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात २ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ४ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

धुळे जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

धुळे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत योग शिक्षक पदांच्या ७२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

धुळेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात २७ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

धुळे येथील जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, धुळे अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग शिक्षक पदांच्या ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

धूळेच्या जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या १४ जागा

जलसंपदा विभाग, जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहायक अभियंता पदांच्या १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ७ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

धुळे जिल्हा आरोग्य विभागामध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १२ जागा

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील सुपरव्हायझर पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३४ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

धुळे जिह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ७२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

धुळे येथील महावितरण कंपनीच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ७६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, धुळे (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ७३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

धुळे येथील जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभाग अंतर्गत जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील  सदस्य पदाच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

धुळे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११० जागा

धुळे महानगरपालिका, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

IMP