औरंगाबाद जिल्ह्यातील जाहिराती

औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

औरंगाबाद उच्च न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

औरंगाबाद राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४७ जागा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात (कोल्हापूर ) विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११४ जागा

औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

औरंगाबाद कृषी विभागाच्या आस्थापनेवर कृषीसेवक पदांच्या १९६ जागा

राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधीनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, औरंगाबाद यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या…

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा (औरंगाबाद) संस्थेत विविध पदांच्या ८ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४३२ जागा

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ४३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

औरंगाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ८४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

औरंगाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत औरंगाबाद व जिल्ह्यातील जिल्हास्तर, जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि तालुकास्तर रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित  नमुन्यातील पद्धतीने अर्ज…

औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये विविध पदांच्या एकूण १२३ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

महावितरण कंपनी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील…

औरंगाबाद महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ८६ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन तसेच विहित नमुन्यातील…

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४९ जागा

औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या ४१ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कृषि आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कृषि पर्यवेक्षक पदांच्या ६७७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती/ औरंगाबाद/ लातूर/ नाशिक/ नागपूर/ पुणे/ ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कृषी पर्यवेक्षक पदांच्या…

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामध्ये आयोजक पदाच्या एकूण ९ जागा

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज…

औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ३ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून स्वहस्ते अर्ज मागविण्यात येत…

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ४ जागा

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा (औरंगाबाद) संस्थेत विविध पदांच्या ४ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

औरंगाबाद जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण २ जागा

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३१ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

औरंगाबाद महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

औरंगाबाद (लोहमार्ग) पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या १०८ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, लोहमार्ग, औरंगाबाद अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०८ जागा भरण्यासाठी…

औरंगाबाद (ग्रामीण) पोलीस दलामध्ये पोलीस शिपाई पदांच्या ३९ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, औरंगाबाद (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी…

औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयामध्ये चालक शिपाई पदांच्या १५ जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

औरंगाबाद येथे विविध क्षेत्रातील ११६२ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण…

औरंगाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या ४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

औरंगाबाद पाटबंधारे विभागात शाखा अभियंता पदांच्या एकूण १८ जागा

पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत.…

औरंगाबाद येथे विविध क्षेत्रातील ११८८ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण ११८८ बेरोजगारांना विविध…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १८० जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

औरंगाबाद येथील स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मध्ये एकूण २ जागा

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

औरंगाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या ९३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

औरंगाबाद वन विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

विभागीय वन अधिकारी, औरंगाबाद वनविभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

IMP