अमरावती जिल्ह्यातील जाहिराती

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या २५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

संत गाडगे बाबा (अमरावती) विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३० जागा

अमरावती महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या २२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

संत गाडगे बाबा (अमरावती) विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

अमरावती महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन/ ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

प्रबोधिनी (अमरावती) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

अमरावती महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

प्रबोधिनी (अमरावती) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

कृषि आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कृषि पर्यवेक्षक पदांच्या ६७७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती/ औरंगाबाद/ लातूर/ नाशिक/ नागपूर/ पुणे/ ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कृषी पर्यवेक्षक पदांच्या…

अमरावती येथील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अमरावती येथील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल पद्धतीने…

अमरावती महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ७३ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ७३ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

अमरावती अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागात २८ जागा

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील अशासकीय सदस्य पदांच्या २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

अमरावती महावितरण कंपनी मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २४ जागा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

अमरावती (शहर) आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २० जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, अमरावती (शहर) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

अमरावती ग्रामीण पोलीस दलात चालक शिपाई पदांच्या एकूण ४१ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अमरावती (ग्रामीण)  अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात…

अमरावती ग्रामीण पोलीस दलात शिपाई संवर्गातील पदांच्या १५६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अमरावती (ग्रामीण)  अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

अमरावती (शहर) पोलीस दलात चालक शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, अमरावती (शहर) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी…

अमरावती महावितरण कंपनी मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ११ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

सरकार मान्य ITI पॅटर्न कोर्स इलेक्ट्रिशियन करीता प्रवेश देणे सुरू आहेत

आर्टिझन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अमरावती येथे सरकार मान्य आयटीआय (ITI) पॅटर्न कोर्स इलेक्ट्रिशियन (2 वर्ष) करिता प्रवेश देणे सुरू आहेत.…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या १०५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १८० जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

अमरावती येथील पाटबंधारे विभागामध्ये अभियंता पदांच्या एकूण ६ जागा

पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत.…

अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये विविध पदांच्या एकूण १० जागा

जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील सफाईगार पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्य आरोग्य संस्था महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या विविध जिल्ह्यांतील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १११ जागा भरण्यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगात विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

अमरावती पाटबंधारे मंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

अमरावती पाटबंधारे मंडळ, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महावितरण कंपनी (अमरावती) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६० जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

अमरावती कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

कृषि विज्ञान केंद्र, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

विभागीय आयुक्त, विभागीय कार्यालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा

जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील  विदर्भाच्या विविध शहरात अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण २० जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विशेष सहायक सहकारी अभियोक्ता पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

अमरावती येथील महावितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ४० जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

अमरावती येथील महापारेषणच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३५ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, अमरावती (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या २३४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

अमरावती राज्य राखीव पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील भोजन सेवक पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

अमरावती येथील महावितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

IMP