निवडक अपडेट्स

दादरा- नगर- हवेली शिक्षण संचालनालयामध्ये विविध पदांच्या १९५ जागा

शिक्षण संचालनालय, दादरा आणि नगर-हवेली, दिव आणि दमण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

केंद्रीय राखीव पोलीस (CRPF) दलात विविध पदांच्या एकूण ९२१२ जागा

केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९२१२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

पुणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१८ जागा

जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१८ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण १०२ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

एमपीएससी (संयुक्त सेवा) पूर्व/ मुख्य परीक्षा-२०२३ साठी उपयुक्त संदर्भ

आयोगाच्या सुधारित अभ्यासक्रमानुसार रचना केलेले अचूक व पूर्णतः अभ्यासक्रमाला न्याय देणारे परीक्षाभिमुख आणि अनेक यशस्वी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासलेले व अनेक यशस्वी…

भारतीय स्टेट बँकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६८ जागा

भारतीय स्टेट बँक (SBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६८ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या मार्फत विविध पदांच्या एकूण ५३६९ जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) यांच्यामार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५,३६९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

दिल्ली येथील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळात विविध पदांच्या १६३ जागा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दिल्ली (CPCB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२० जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता अर्ज…

निवडक अपडेट्स

दादरा- नगर- हवेली शिक्षण संचालनालयामध्ये विविध पदांच्या १९५ जागा

शिक्षण संचालनालय, दादरा आणि नगर-हवेली, दिव आणि दमण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

केंद्रीय राखीव पोलीस (CRPF) दलात विविध पदांच्या एकूण ९२१२ जागा

केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९२१२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

पुणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१८ जागा

जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१८ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण १०२ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

एमपीएससी (संयुक्त सेवा) पूर्व/ मुख्य परीक्षा-२०२३ साठी उपयुक्त संदर्भ

आयोगाच्या सुधारित अभ्यासक्रमानुसार रचना केलेले अचूक व पूर्णतः अभ्यासक्रमाला न्याय देणारे परीक्षाभिमुख आणि अनेक यशस्वी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासलेले व अनेक यशस्वी…

भारतीय स्टेट बँकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६८ जागा

भारतीय स्टेट बँक (SBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६८ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या मार्फत विविध पदांच्या एकूण ५३६९ जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) यांच्यामार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५,३६९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

दिल्ली येथील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळात विविध पदांच्या १६३ जागा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दिल्ली (CPCB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२० जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता अर्ज…

NMK 2023 नवीन जाहिराती

NMK

NMK 2021- Naukri Margadarshan kendra – NMK Bharti 2021. All the Latest Jobs & Vacancies details are published here. The NMK is Fastest job Portal of Maharashtra. Recruitment From all over Maharashtra are published on NMK. Daily latest Jobs & vacancies updates are published on this website. Keep visiting us for latest job openings from Maharashtra.

IMP