NMK 2020 नवीन जाहिराती

NMK 2020- Naukri Margadarshan kendra – Bharti 2020. All the Latest Jobs & Vacancies details are published here. The NMK is Fastest job Portal of Maharashtra

महत्वाच्या जाहिराती

औरंगाबाद जिल्हा आरोग्य विभागात विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ५२७ जागा 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद व जिल्हा सामान्य रुग्णालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५२७ जागा…

जालना जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३४२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जालना जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३४२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

बीड आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये  कोविड-१९ या आजाराच्या नियंत्रणाकरिता विशेतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस/ बीएएमएस), अधिपरिचारिका, औषधनिर्माता, डेटा…

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६१७ जागा 

भारतीय रेल्वे यांच्या दक्षिण पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६१७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ४९५ जागा

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

महत्वाच्या जाहिराती

औरंगाबाद जिल्हा आरोग्य विभागात विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ५२७ जागा 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद व जिल्हा सामान्य रुग्णालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५२७ जागा…

जालना जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३४२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जालना जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३४२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

बीड आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये  कोविड-१९ या आजाराच्या नियंत्रणाकरिता विशेतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस/ बीएएमएस), अधिपरिचारिका, औषधनिर्माता, डेटा…

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६१७ जागा 

भारतीय रेल्वे यांच्या दक्षिण पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६१७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ४९५ जागा

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय रिजर्व बँक यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा

भारतीय रिजर्व बँक मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

     अधिक जाहिराती पहा

छोट्या जाहिराती

ऋषिकेश येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या १७ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, ऋषिकेश यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या ईस्ट-कोस्ट विभागात कार्यालय अधीक्षक पदांच्या २३ जागा

भारतीय रेल्वेच्या ईस्ट-कोस्ट विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यालय अधीक्षक पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

सातारा येथील सैनिक स्कूल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

सैनिक स्कूल, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्थेत मुख्य सुरक्षा सहाय्यक पदाच्या एकूण १० जागा 

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था यांच्या आस्थापनेवरील मुख्य सुरक्षा सहाय्यक पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा 

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून उमेदवारांनी अर्ज समक्ष…

छोट्या जाहिराती

ऋषिकेश येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या १७ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, ऋषिकेश यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या ईस्ट-कोस्ट विभागात कार्यालय अधीक्षक पदांच्या २३ जागा

भारतीय रेल्वेच्या ईस्ट-कोस्ट विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यालय अधीक्षक पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

सातारा येथील सैनिक स्कूल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

सैनिक स्कूल, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्थेत मुख्य सुरक्षा सहाय्यक पदाच्या एकूण १० जागा 

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था यांच्या आस्थापनेवरील मुख्य सुरक्षा सहाय्यक पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा 

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून उमेदवारांनी अर्ज समक्ष…

     अधिक जाहिराती पहा

चालू घडामोडी

कोरोनाचा अंत जवळ येत असल्याचा नोबेल पुरस्कार विजेत्या संशोधकाचा दावा

संपूर्ण देश कोरोना व्हायरसमुळे चिंतेत असताना, नोबेल पुरस्कार विजेत्या संशोधकांनी एक दिलासादायक दावा केला आहे. स्टॅनफोर्ड बायोफिजिसिस्ट मायकल लॅविट यांनी…

…तर येत्या ४ महिन्यांत २५ लाख भारतीयांना कोरोना होण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

कोरोनाला रोखण्यासाठी भारताने तयारी सुरू केली आहे. यासाठी संपूर्ण देशात सध्या लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. एकीकडे उन्हाळ्यात कोरोना…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा/ संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे सर्वच परीक्षा लांबणीवर पडत असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची रविवार दिनांक 5 एप्रिल रोजी होणारी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात…

भारताची परिस्थिती इटलीपेक्षा महीना आणि अमेरिकेपेक्षा फक्त १५ दिवस दूर

जारो लोकांचा जीव घेणाऱ्या कोरोना व्हायरमुळे जगतील अनेक देश बंद पडण्याच्या मार्गावर आले आहेत. अनेक देशात नागरिकांना आपल्या दैनंदीन आयुष्यातील…

कोरोना अमेरिकेनेच सोडल्याच्या चीनच्या आरोपामुळे जगभरात खळबळ

कोरोना विषाणूने जगातील सर्व देश हैराण असताना, दुसरीकडे चीन आणि अमेरिका यांच्यात तणावाचे वातावरण आहे. चीन सरकारने अमेरिकेवर वुहानमध्ये कोरोना…

चालू घडामोडी

कोरोनाचा अंत जवळ येत असल्याचा नोबेल पुरस्कार विजेत्या संशोधकाचा दावा

संपूर्ण देश कोरोना व्हायरसमुळे चिंतेत असताना, नोबेल पुरस्कार विजेत्या संशोधकांनी एक दिलासादायक दावा केला आहे. स्टॅनफोर्ड बायोफिजिसिस्ट मायकल लॅविट यांनी…

…तर येत्या ४ महिन्यांत २५ लाख भारतीयांना कोरोना होण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

कोरोनाला रोखण्यासाठी भारताने तयारी सुरू केली आहे. यासाठी संपूर्ण देशात सध्या लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. एकीकडे उन्हाळ्यात कोरोना…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा/ संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे सर्वच परीक्षा लांबणीवर पडत असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची रविवार दिनांक 5 एप्रिल रोजी होणारी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात…

     अधिक घडामोडी पहा

लेटेस्ट प्रवेशपत्र

आयबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध

आयबीपीएस मार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती मुख्य परीक्षा (CRP SPL-IX) या परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती…

अभियांत्रिकी पदवीधर योग्यता चाचणी (GATE-2020) प्रवेशपत्र उपलब्ध

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) यांच्या मार्फत दिनांक १, २, ८ आणि ९ फेब्रुवारी २०२० रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी पदवीधर…

संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा-2020 (CDS-I) परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा -2020 (CDS-I) या परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती…

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET-2019) प्रवेशपत्र उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फत रविवार दिनांक १९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०१९ (MAHATET)…

राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या चालू असलेल्या ऑनलाईन परीक्षा पुन्हा रद्द

महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुधन पर्यवेक्षक/ परिचर पदांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून सदरील परीक्षा पुन्हा…

लेटेस्ट प्रवेशपत्र

आयबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध

आयबीपीएस मार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती मुख्य परीक्षा (CRP SPL-IX) या परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती…

अभियांत्रिकी पदवीधर योग्यता चाचणी (GATE-2020) प्रवेशपत्र उपलब्ध

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) यांच्या मार्फत दिनांक १, २, ८ आणि ९ फेब्रुवारी २०२० रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी पदवीधर…

संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा-2020 (CDS-I) परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा -2020 (CDS-I) या परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती…

लेटेस्ट निकाल

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विविध पदांच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवर विविध (अकार्यकारी) पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो खालील…

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड सहयोगी पदांच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील सहयोगी पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारी (ग्रेड-बी) पदाच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी (ग्रेड-बी) पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो खालील लिंक्स वरून पाहता/…

लेटेस्ट निकाल

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विविध पदांच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवर विविध (अकार्यकारी) पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो खालील…

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड सहयोगी पदांच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील सहयोगी पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारी (ग्रेड-बी) पदाच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी (ग्रेड-बी) पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो खालील लिंक्स वरून पाहता/…

औद्योगिक विकास महामंडळ (प्रकल्पग्रस्त) परीक्षा उत्तरतालिका/ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत व्यवसाय असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांसाठी आरक्षित (राखीव) असलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता…

आयबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर (IBPS-PO) पदांच्या परीक्षा निकाल उपलब्ध

इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन यांच्या मार्फत प्रोबेशनरी ऑफिसर पदांसाठी घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना खालील…

मागील जाहिराती

मुंबई येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जियोमॅग्नेटिझम मध्ये एकूण १६ जागा

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जियोमॅग्नेटिझम, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवर ज्येष्ठ निवासी पदांच्या १६ जागा

दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील ज्येष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

ब्रॉडकास्ट इंजिनीरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने तसेच…

मागील जाहिराती

मुंबई येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जियोमॅग्नेटिझम मध्ये एकूण १६ जागा

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जियोमॅग्नेटिझम, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवर ज्येष्ठ निवासी पदांच्या १६ जागा

दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील ज्येष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

ब्रॉडकास्ट इंजिनीरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने तसेच…

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या एकूण २०० जागा

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने तसेच…

नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी एकत्र आले बॉलिवूड कलाकार

महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 52 वर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता सरकारी कार्यालयात फक्त 25 टक्के…


Visitor Hit Counter