नाशिक जिल्ह्यातील जाहिराती

नाशिक येथील चलन नोट प्रेस यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४२ जागा

चलन नोट प्रेस, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवर सल्लागार पदांच्या भरपूर जागा

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सल्लागार पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोरुग्ण नर्स पदाची १ जागा

नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, नाशिक  यांच्या आस्थापनेवरील मनोरुग्ण नर्स पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आस्थापनेवर स्टाफ नर्स पदांच्या एकूण ६ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड देवळाली, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील स्टाफ नर्स पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

नाशिक येथील चलन नोट प्रेस यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

चलन नोट प्रेस, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३५० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३५०  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

नाशिक येथील जलसंपदा विभागात सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या ३९ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या २ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…