नाशिक जिल्ह्यातील जाहिराती

राज्य मार्ग परिवहन (नाशिक) महामंडळामध्ये विविध पदांच्या ०४ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ  नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ०४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नाशिक ऊर्जावान साहित्य प्रगत केंद्राच्या अंतर्गत विविध पदांच्या ४१ जागा

ऊर्जावान साहित्य प्रगत केंद्र, नाशिक (DRDO) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (नोंदणी)/…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४९ जागा

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४९ जागा पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९६ जागा

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २१९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट…

नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

नाशिक कृषी विभागाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या ३३६ जागा

राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधीनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या…

नाशिक जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १०३८ जागा

जिल्हा परिषद, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण १०३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ६४७ जागा

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव दक्षिण एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात ३८ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७७ जागा

जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, नाशिक (NHM) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७३ जागा पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान (नाशिक) विद्यापीठात विविध पदांच्या १९ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान (नाशिक) विद्यापीठात विविध पदांच्या १७ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या सरस्वती इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग सायन्सेस अँड रिसर्च संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण…

नाशिक महानगरपालिका मध्ये उद्यान निरीक्षक पदांच्या एकूण ७ जागा

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील उद्यान निरीक्षक पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यामार्फत विविध पदांच्या १८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील अशासकीय सदस्य पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १७ जागा

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १७ जागा पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक अधिनस्त मोतीवाला कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध…

मालेगाव महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक विभागात वैद्यकीय  अधिकारी पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सच्या (नाशिक) आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (नोंदणी) पद्धतीने अर्ज…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण १०२ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या २ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात विविध पदांच्या ७७२ जागा

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील शिल्प निदेशक पदांच्या एकूण ७७२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

मालेगाव महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५० जागा

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक विभागात विविध पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थे मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

चलन नोट प्रेस (नाशिक) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

चलन नोट प्रेस, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या २० जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात तांत्रिक पदांच्या एकूण १२२ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC), यांच्या आस्थापनेवरील नाशिक विभागात विविध पदांच्या एकूण १२२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत (DRDO) विविध पदांच्या २७ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन तसेच…

राज्य सेवा हक्क आयोग (नाशिक) मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या ३ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामध्ये आयोजक पदाच्या एकूण ९ जागा

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज…

चलन नोट प्रेस (नाशिक) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

चलन नोट प्रेस, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

चलन नोट प्रेस (नाशिक) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १२५ जागा

चलन नोट प्रेस, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

मालेगाव महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३७ जागा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिक परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नाशिक महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८६ जागा

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळात विविध पदांच्या ६ जागा

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नाशिक (ग्रामीण) पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १६४ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १६४ जागा भरण्यासाठी…

नाशिक (ग्रामीण) पोलीस दलात चालक शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २२६ जागा

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

नाशिक येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नाशिक (HAL) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

IMP