निकाल

लोकसेवा आयोग राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२० अंतिम निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२० या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना गुणवत्ता यादी सबंधित वेबसाईट…

मुंबई उच्च न्यायालय लिपिक पदांसाठी कागदपत्र पडताळणी यादी जाहीर

मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक पदांच्या एकूण २४७ जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियानुसार कागदपत्र पडताळणीसाठी निवड करण्यात…

लोकसेवा आयोग पोलीस उपनिरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१९ ची गुणवत्ता यादी उपलब्ध झाली असून ती उमेदवारांना सोबतच्या वेबसाईट लिंकवरून…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील पदांच्या पुनर्परीक्षांची उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या लेखी पुनर्परीक्षेची तात्पुरती उत्तरतालिका उपलब्ध…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

आरोग्य विभागाच्या गट-क संवर्गातील विविध परीक्षांची उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची तात्पुरती उत्तरतालिका उपलब्ध…

HSC-उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे सन २०२१ मध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र…

SSC-माध्यमिक प्रमाणपत्र (दहावी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन उपलब्ध झाला

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे सन २०२१ मध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता…

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील परीक्षांचे निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या पदभरती करीता घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले असून सदरील निकाल…

स्टेट बँक ऑफ इंडिया लिपिक वर्गीय परीक्षा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी उपलब्ध

स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक (कनिष्ठ सहकारी) पदांच्या भरतीसाठी १० ऑगस्ट व २०२० आणि २० सप्टेंबर २०२० रोजी…

     मुखपृष्ठ पहा
IMP