निकाल

राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी व नावल अकादमी द्वितीय प्रवेश परीक्षा अंतिम निकाल

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी व नावल अकादमी द्वितीय प्रवेश परीक्षेचा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना…

सातारा जिल्हा आरोग्य विभागातील वार्डबॉय भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

जिल्हा आरोग्य विभाग, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील वॉर्ड बॉय पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची निवड यादी जाहीर झाली असून उमेदवारांना ती खाली दिलेल्या…

वर्धा जिल्ह्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर झाली असून…

धुळे जिल्हा आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी भरती निकाल उपलब्ध

जिल्हा आरोग्य विभाग, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची निवड यादी जाहीर झाली असून उमेदवारांना ती खाली…

सातारा जिल्हा परिषद वैद्यकीय (कोविड) भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती…

अकोला जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर झाली…

यवतमाळ जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी उपलब्ध…

नंदुरबार जिह्यातील बालिका विद्यालय वस्तीगृह भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

जिल्हा परिषद, नंदुरबार अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या कस्तुरबा गांधी बालिका विलयालय वस्तिगृहाच्या  आस्थापनेवरील विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी भरती निकाल उपलब्ध

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरती प्रक्रियेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेद्वारांना निवड यादी व प्रतिक्षा यादी खाली…

सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती प्रक्रिया निकाल उपलब्ध

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर झाली असून…