निकाल

HSC-उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-बारावी) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्या मार्फत फेब्रुवारी/ मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र…

प्रश्नसंच ६९ निकाल : सुरज कुरसिंगे, शुभम कवडे आणि सचिन मेश्राम अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ६८ निकाल : नितु खवस, सचिन मेश्राम आणि रुद्राणी वसावे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

लोकसेवा आयोग लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ६ व १० आक्टोबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या गट-क लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा-२०१९ या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

प्रश्नसंच ६७ निकाल : अक्षय, सचिन मेश्राम आणि सुरज कुरसिंगे अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ६६ निकाल : सिद्ध दहिफळे, राजेंद्र उंदीरवाड, सोमनाथ झणझन अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६६) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ६५ निकाल : कुंवरसिंग वाळवी, अनिता वाळवी, स्वप्नील ठोके अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६५) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ६४ निकाल : मुकुंद चौरे, रवींद्र आणि राहुल खरोटे अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६4) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ६३ निकाल : राहुल मेश्राम, शुभम आणि स्वेता पुजारी अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ६२ निकाल : योगिता भोईर, सुरेश सूर्यवंशी, योगेश नागरे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…