निकाल

प्रश्नसंच ९१ निकाल: गजानन दुपटले, पांडुरंग भोये आणि सिद्धेश्वर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९१) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ९० निकाल: गजानन दुपटले, वैशाली झेले आणि अंकित अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९०) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ८९ निकाल : नितु खवस, विशाल राठोड आणि सुरज शिंदे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा-२०१९ अंतिम निकाल उपलब्ध

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) यांच्या मार्फत सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा परीक्षा-२०१९ या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून…

प्रश्नसंच ८८ निकाल : नागनाथ मुंडे, सुरज कुरसिंगे, मनीषा पानसरे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ८७ निकाल : सुरज कुरसिंगे, नागनाथ मुंडे आणि संजय पवार अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ८६ निकाल : योगेश आव्हाड, दिनेश मुंडे आणि मनीषा डोमे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८६) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ८५ निकाल: रोहिणी कोकणी, सुरज कुरसिंगे आणि कृष्णकांत अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८५) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ८४ निकाल: अशोक सोनुने, संगीता आखाडे, रोहन गलधर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८४) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच ८३ निकाल : गणेश गिलबिले, नंदकिशोर आणि आशिष इंगळे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…