सोलापूर जिल्ह्यातील जाहिराती

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा (सोलापूर) संस्थेत विविध पदांच्या १८ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

सोलापूर राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

सोलापुर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ५२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या…

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६७४ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ६७४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

सोलापूर जिल्ह्यात आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४४ जागा

सोलापूर जिल्ह्यात आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

सोलापूर राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ५६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठात विविध पदांच्या १०३ जागा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०३ जागा भरण्यासाठी काही पदांसाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

सोलापूर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या ९ जागा

जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

सोलापुर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

सोलापुर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या १२७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या…

सोलापूरच्या लोकमंगल को-ऑप बँकेत विविध पदांच्या एकूण १० जागा

लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिअल इस्टेट मार्केटिंग अधिकारी पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

सोलापुर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

सोलापुर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या…

सोलापूर कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामध्ये विविध पदांच्या १२ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, मुंबई (ESIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

सोलापुर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १३ जागा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सोलापुर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

सोलापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये विविध पदांच्या २१ जागा

डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

सोलापूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७ जागा

डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) यांच्या आस्थापनेवरील सोलापूर विभागात विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला अर्बन बँकेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सांगोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

भारतीय मध्य रेल्वेत खेळाडू उमेदवारांकरिता विविध पदांच्या १२ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या केवळ खेळाडू असलेल्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

सोलापूरच्या राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

सोलापुर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सोलापूर येथील महापारेषणच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६३ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, सोलापूर (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

सोलापूर (शहर) आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ९८ जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर (शहर) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ९८ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

सोलापूर (ग्रामीण) पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २६ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सोलापूर (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी…

सोलापूर (ग्रामीण) पोलीस दलात चालक शिपाई पदांच्या एकूण २८ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सोलापूर (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २८ जागा…

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २४ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सोलापूर (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी…

सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या…

सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सोलापुर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३७ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

सोलापूरच्या राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

सोलापुर महानगरपालिकेत आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

सोलापूर जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध पदांच्या १५ जागा

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सोलापूर अंतर्गत आरोग्य संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

सोलापुर महानगरपालिकेत आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या…

सोलापूर वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २० जागा

डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

कोल्हापूर विशेष पोलीस महानिरीक्षक परीक्षेत्रात विविध पदांच्या ३९ जागा

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परीक्षेत्राकरिता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, लोहमार्ग पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९…

IMP