सोलापूर जिल्ह्यातील जाहिराती

सोलापूर येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला-बाल विकास विभागात विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सोलापूर जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३३४ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

सोलापूरच्या लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल द्वारे अर्ज…

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडिया (IDBI) मध्ये विविध पदांच्या ६५० जागा

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडिया (IDBI) यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक पदांच्या एकूण ६५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

सोलापूर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ७ जागा

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (सिविल) पदांच्या ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील सुपरव्हायझर पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सोलापूर जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष विभागाच्या आस्थापनेवरील सनदी लेखपाल पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

सोलापूर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिल्प निदेशक पदांच्या २७ जागा

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

सोलापूर विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर सहायक प्राध्यापक पदांच्या ८८ जागा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ८८ जागा भरण्यासाठी काही पदांसाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

सोलापूर जनता सहकारी बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

सोलापूर जनता सहकारी बँक लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

महा-कांदा उत्पादक कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

महा-कांदा उत्पादक कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात…

सोलापुर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात…

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी काही पदांसाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेद्वारांकडून…

सोलापूर जिल्हा आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २४ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३० जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

सोलापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कनिष्ठ निवासी पदांच्या १२ जागा

डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सामान्य  रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण…

जना स्मॉल फायनान्स बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा

जना स्मॉल फायनान्स बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

सोलापूर महानगरपलिकेच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या ४७ जागा

सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत असलेल्या आरोग्य विभागात कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव  रोखण्यासाठी विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ४७ जागा केवळ ६ महिन्याकरिता कंत्राटी…

सोलापूरच्या लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक मध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

सोलापूरच्या महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थांमध्ये विषेतज्ञ पदांच्या ५ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील तज्ञ (अर्धवेळ) पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

NMK आता खाजगी रोजगारांच्या जाहिराती अगदी मोफत प्रसिद्ध करणार !!!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुशल/ अकुशल बेरोजगार तरुणांना खाजगी औद्द्योगिक क्षेत्रातील कारखाने, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, मॉल, विविध दुकाने, हॉस्पिटल, शाळा, क्लासेस,…

सोलापूर येथील राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्रात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील यंग प्रोफेशनल (I व II) पदांच्या १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सोलापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर फार्म अटेंडंट पदाची १ जागा

सोलापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील फार्म अटेंडंट पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सोलापुर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठात संशोधन सहकारी पदाची १ जागा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील संशोधन सहकारी (कनिष्ठ)  पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्याउमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

सोलापूर जिल्ह्यात सांगोला अर्बन बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सांगोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

सोलापूर जिल्ह्यात सांगोला अर्बन बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या जागा

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सांगोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

सोलापूर येथील लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत विविध पदांच्या १२ जागा

लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१७७ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ३१७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

सोलापूर जिल्हा आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ४२ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

IMP