छोट्या जाहिराती

सातारा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील डेटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सोलापुर महानगरपालिकेत आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या १० जागा

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (SCI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल…

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल…

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मध्ये विविध पदांच्या एकूण १८ जागा

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल पद्धतीने…

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (BMC) यांच्या आस्थापनेवरील परिसेविका पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नागपूर महामेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…


IMP