नवीन पदभरती

इंजिनिअरिंग इंडिया लिमिटेड (EIL) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

इंजिनिअरिंग इंडिया लिमिटेड (EIL) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधीक्षक पदांच्या ६ जागा

ऑइल इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधीक्षक पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

जीएस महानगर को-ऑप बँक लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

जीएस महानगर को-ऑप बँक लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३३ जागा

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात…

मुंबई येथील समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

मुंबई येथील समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्था (नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी) यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहकारी पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

गोवा येथील समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

गोवा येथील समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्था (नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी) यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहकारी पदाच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

राष्ट्रीय सहकारी विकास मंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी विकास मंडळाच्या आस्थापनेवरील मुख्य संचालक पदाच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ४ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) यांच्या आस्थापनेवरील अर्धवेळ वैद्यकीय सल्लागार पदाच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…