नवीन पदभरती

बुलढाणा जिल्हा आरोग्य अभियानांतर्गत निसर्गोपचार तज्ञ विविध पदाची १ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील योग आणि निसर्गोपचारज्ञ पदांच्या एकूण १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

वाशीम जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय पदांच्या ११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

केंद्रीय मीठ आणि सागरी रसायन संशोधन संस्था मध्ये विविध पदांच्या ९ जागा

केंद्रीय मीठ आणि सागरी रसायन संशोधन संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

भारतीय पुनर्वास परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

भारतीय पुनर्वास परिषद, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नागपूर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय पदांच्या एकूण २३ जागा

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय (एएनएम) पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल यांच्या आस्थापनेवर विकिरण तंत्रज्ञ पदांच्या जागा

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विकिरण तंत्रज्ञ (सल्लागार) पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई -मेल…

मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत सहायक प्राध्यापक पदांच्या २ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

उल्हासनगर येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या ६ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था, रुग्णालय, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विशेतज्ञ (अर्धवेळ) पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

अहमदनगर माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या २३ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ई-मेल द्वारे…