छोट्या जाहिराती

लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यामार्फत राज्य सरकारच्या विविध आस्थापनेवरील विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा (गट-ब) या…

रेल्वेच्या उत्तर पश्चिम विभाग अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा

उत्तर पश्चिम रेल्वेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

सोलापूर राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था सेल (दक्षिणी कमांड) मध्ये एकूण २४ जागा

सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था सेल, (HQ) दक्षिणी कमांड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विभाग अधिकारी पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून  विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नागपूरच्या सेंट्रल सायट्रस रिसर्च इंस्टिट्यूट मध्ये विविध पदांच्या ४ जागा

सेंट्रल सायट्रस रिसर्च इंस्टिट्यूट, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

भारतीय उत्तर रेल्वे यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

भारतीय रेल्वेच्या उत्तर (नवी दिल्ली) विभागाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था, मुंबई (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…


IMP