नवीन पदभरती

पालघर जिल्हा परिषदेच्या विधी कक्षात कंत्राटी वकील (विधिज्ञ) पदांच्या जागा

जिल्हा परिषद, पालघर अंतर्गत प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी विधी कक्षाकरिता कंत्राटी वकीलांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात अहवाल सल्लागार पदाची १ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अहवाल सल्लागार पदाची १ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

नॅशनल हाऊसिंग बँक यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

नॅशनल हाऊसिंग बँक, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

युनिक आयडेंटिफिकेशन ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांच्या ७ जागा 

युनिक आयडेंटिफिकेशन ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिनस्त नौदलात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

भारत सरकाराच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या भारतीय नौदलात विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्रात प्रयोगशाळा सल्लागार पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यांच्या आस्थापनेवरील विविध सल्लागार पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषद अधिनस्त असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या आस्थापनेवर डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण १४ जागा

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांच्या आस्थापनेवरील डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…