छोट्या जाहिराती

कोल्हापूर चर्च कौन्सिल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

कोल्हापूर चर्च कौन्सिल, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन पद्धतीने…

नागपूरच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

रयत शिक्षण संस्था यांच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या इंग्रजी माध्यम शाळेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

पुणेच्या राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय अंतर्गत विविध पदांच्या २ जागा

केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…


IMP