छोट्या जाहिराती

हिंगोली जिल्ह्यात निवड समिती मार्फत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ७ जागा

जिल्हा निवड समिती, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) पदाच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

अकोला जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या ९ जागा

जलसंपदा विभाग, अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नागपूर जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, नागपूर अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

मुंबई माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

अमरावती जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवर अभियंता पदांच्या ६ जागा

जलसंपदा विभाग, अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील विविध अभियंता पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

गोवा राज्यात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानात प्रशिक्षक पदांच्या २० जागा

गोवा गोवा राज्यातील राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानायाच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षक पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

धूळेच्या जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या १४ जागा

जलसंपदा विभाग, जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहायक अभियंता पदांच्या १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

भारतीय रिजर्व बँकेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय सल्लागार पदांच्या एकूण ३ जागा

भारतीय रिजर्व बँक यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय सल्लागार पदांच्या एकूण 3 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४५ जागा

रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्रकल्प अभियंता पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…


IMP