सातारा जिल्ह्यातील जाहिराती

सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये विविध पदांच्या १०९ जागा

छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

रयत शिक्षण संस्थेच्या (सातारा) आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८०८ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८०८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून पवित्र पोर्टल द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने…

सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

सातारा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९७२ जागा

जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ९७२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

रयत शिक्षण संस्थेच्या (सातारा) आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५४ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५४ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

रयत शिक्षण संस्था सातारा यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

सातारा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

सातारा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ५८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

रयत शिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७६ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिनस्त असलेल्या विविध महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५७६ जागा…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

सातारा येथील सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

सिव्हिल हॉस्पिटल, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

रयत शिक्षण संस्था सातारा यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५३ जागा

रयत शिक्षण संस्था सातारा अंतर्गत रयत इंग्लिश मीडियम स्कूल, कराड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

रयत शिक्षण संस्था सातारा यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८० जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प फाऊंडेशन (कोल्हापूर) मध्ये विविध पदांच्या ३ जागा

कोल्हापूर येथील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प फाऊंडेशनच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

महिला बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

सातारा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील डेटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सातारा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील योग प्रशिक्षक पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

रयत शिक्षण (सातारा) संस्थेच्या अस्थापनेवर विविध पदांच्या २६१ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर विशेष पोलीस महानिरीक्षक परीक्षेत्रात विविध पदांच्या ३९ जागा

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परीक्षेत्राकरिता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, लोहमार्ग पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९…

रयत शिक्षण (सातारा) संस्थेच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८४ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या कर्मवीर भाऊराव पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

रयत शिक्षण संस्था यांच्या अस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १०७ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या इंग्रजी माध्यम शाळेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

रयत शिक्षण संस्था यांच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७९ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या इंग्रजी माध्यम शाळेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था (कराड) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३० जागा

ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, कराड, जि. सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

सातारा येथील कृष्णा सहकारी बँक लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ७ जागा

कृष्णा सहकारी बँक लिमिटेड, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा…

सातारा येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या अस्थापनेवर विविध पदांच्या ८८ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात  येत…

सातारा येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र, कराड, जि. सातारा आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १४६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

रयत शिक्षण संस्थेच्या (सातारा) अस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

रयत शिक्षण संस्था यांच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४३ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २४३ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

सातारा येथील सैनिक स्कूलच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

सैनिक स्कूल सातारा यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

रयत शिक्षण संस्था यांच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६१६ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ६१६ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत असून त्याकरिता…

सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १४६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

सातारा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

सातारा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, सातारा अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

रयत शिक्षण संस्था यांच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११८९ जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११८९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

सातारा येथील ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थेत विविध पदांच्या एकूण २० जागा

ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था कराड, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

सातारा महापारेषण यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ४० जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महापारेषण) सातारा यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

IMP