मुंबई जिल्ह्यातील जाहिराती

मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील संशोधन सहाय्यक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

मुंबई येथील टॅरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

टॅरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मुंबई येथील महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबई येथील प्रगत संगणन विकास केंद्र मध्ये विविध पदांच्या एकूण २० जागा

प्रगत संगणन विकास केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

मुंबई येथील होमीभाभा राष्ट्रीय संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

होमीभाभा राष्ट्रीय संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर संचालक/ प्राध्यापक पदांच्या एकूण ६ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील शासकीय/ निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कौटुंबिक कल्याण प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्र मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

कौटुंबिक कल्याण प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

मुंबईच्या इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मध्ये विविध पदांच्या ४ जागा

मुंबई येथील इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

बँक ऑफ बडोदाच्या आस्थापनेवर विविध सल्लागार पदांच्या एकूण १३ जागा

बँक ऑफ बडोदा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

मुंबई येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदाची १ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहकारी पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

मेल मोटर सर्व्हिसच्या आस्थापनेवर कुशल कारागीर पदांच्या एकूण १२ जागा

भारत सरकारच्या डाक विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या मेल मोटर सर्व्हिस यांच्या आस्थापनेवरील कुशल कारागीर पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

मुंबई येथील विधी व न्याय विभाग मंत्रालयात विधि अधिकारी पदाची १ जागा

विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विधि अधिकारी पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३६ जागा

महाराष्ट्र सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागावाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी…

मुंबई येथील नगरपालिका सहकारी बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

नगरपालिका सहकारी बँक, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज मागविण्यात येत…

न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात लेखा अधिकारी पदाची १ जागा

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील लेखा अधिकारी पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात…

मुंबई येथील नेहरू विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कार्यालय सहाय्यक (श्रेणी-II) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबई येथील भारतीय मेरीटाइम विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

भारतीय मेरीटाइम विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात…

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील चालक पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई अंतर्गत अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण शाळा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहकारी (फेलो) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

मुंबई येथील प्रगत संगणन विकास केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ६० जागा

प्रगत संगणन विकास केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प अभियंता पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मुंबई येथील पोर्ट ट्रस्ट यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून उपसभापती पदाकरिता  विहित नमुन्यातील…

मुंबई येथील सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य समन्वयक पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

डोंबिवली येथील स्मार्ट कल्याण विकास महामंडळात विविध पदांच्या २४ जागा

स्मार्ट कल्याण डोंबिवली विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

मुंबई येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ११ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या २ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मुंबई येथील राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…

मुंबई येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या रिक्त जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था, अंतर्गत मुंबई शहर/ मुंबई उपनगर/ ठाणे आणि पालघर यांच्या आस्थापनेवरील विमा वैद्यकीय व्यावसायिक पदांच्या रिक्त…

मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स एड्स कंट्रोल सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबई येथील माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मध्ये चालक पदांच्या एकूण ८ जागा

माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील चालक पदाच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडे ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज…

मुंबई येथील मनपा सहकारी बँक यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

मनपा सहकारी बँक, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडे विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १० जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मुंबई येथील टाटा मेमोरियल ट्रस्टच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या २ जागा

मुंबई येथील टाटा मेमोरियल सेंटर अंतर्गत अँँडँव्हान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँँण्ड एज्युकेशन (ACTREC) यांच्या आस्थापनेवरील गृहपालन पर्यवेक्षक पदाच्या २…