मुंबई जिल्ह्यातील जाहिराती

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५७ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (BMC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मुंबई येथील भाभा अणु संशोधन केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ८९ जागा

भाभा अणु संशोधन केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ८९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १४ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

भारतीय स्टेट बँक (SBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २२५ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडियात विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडिया (IDBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय मध्य रेल्वेच्या (मुंबई) आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

केंद्र सरकारच्या (मुंबई) आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा

मुंबई येथील केंद्रीय सरकार संचालित आरोग्य योजनांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी मध्ये पाठ्यक्रम प्रवेशासाठी ७० जागा

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या अग्निशामक पाठ्यक्रम (कालावधी ६ महिने) आणि अधिकारी पाठयक्रम (कालावधी १…

पश्चिम रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभाग मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील हॉस्पिटल असिस्टंट पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL), मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबई येथील इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ९२ जागा

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL), मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय स्टेट बँक यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २११ जागा

भारतीय स्टेट बँक (SBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २११ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नेव्हल डॉकयार्ड (मुंबई) मध्ये प्रशिक्षणार्थी (शिकाऊ) पदांच्या ३३८ जागा

मुंबई येथील नेव्हल डॉकयार्ड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (शिकाऊ) पदांच्या एकूण ३३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

मुंबई येथील राज्य आरोग्य हमी सोसायटीत विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका नियोजन विभागात विविध पदांच्या ११३ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (BMC) यांच्या आस्थापनेवरील समुदाय संघटक पदांच्या एकूण ११३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील विधी सहाय्यक पदांच्या ३ जागा

मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विधी सहाय्यक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय भू-विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

भारतीय भू-विज्ञान संस्था, मुंबई (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जियोमॅग्नेटिझम) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकरिता…

मुंबई येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळामध्ये विविध पदांच्या एकूण ८१ जागा

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

मुंबई विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबईच्या महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या २७ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

मुंबई पोलीस विभाग यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

मुंबई  पोलीस यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

महाराष्ट्र सागरी मंडळ आस्थापनेवर यांत्रिकी आवेक्षक पदांच्या ९ जागा

मुंबई येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (मुंबई) अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आरोग्य संस्था, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

भारतीय डाक विभाग (मुंबई) मेल मोटर मध्ये विविध पदांच्या १७ जागा

भारत पोस्टल विभाग, मेल मोटर सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कार चालक पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

भारतीय स्टेट बँक (SBI) यांच्या आस्थापनेवरील जोखीम तज्ञ पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या १२५ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १२५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ६जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

मॅंग्रोव्ह आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशनमध्ये एकूण १५ जागा

महाराष्ट्र मॅंग्रोव्ह आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवरील प्रोजेक्ट असोसिएट पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

मुंबईच्या होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

होमी भाभा विज्ञान विज्ञान शिक्षण केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

महाराष्ट्र पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा

पोलीस प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र यांच्या आस्थापनेवर कायदेशीर संचालक पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मुंबई नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय मध्य रेल्वेच्या (मुंबई) आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ईमेलद्वारे) अर्ज…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ४ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मुंबईच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १३ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३२ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने/…

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

IMP