मुंबई जिल्ह्यातील जाहिराती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील विविध अधिकारी पदांच्या ४० जागा

मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ यंत्रणा अधिकारी पदांच्या एकूण ४० जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

भारतीय मध्य रेल्वेच्या (मुंबई) आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सक पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळ मर्यादित मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळ मर्यादित यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मुंबईच्या इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीत विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहकारी पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज मागविण्यात…

मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अर्धवेळ मेडिकल रेफरी पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

राष्ट्रीय केमिकल आणि फर्टीलायझर्सच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४ जागा

राष्ट्रीय केमिकल आणि फर्टीलायझर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील व्यवस्थापक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व…

डाक विभागाच्या आस्थापनेवर ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीने…

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सल्लागार पदाच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई -मेलद्वारे) अर्ज…

मुंबई येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण १२० जागा

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पनवेल महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६५ जागा

पनवेल महानगरपालिका, पनवेल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

वसई-विरार महानगरपालिका मध्ये विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण २०० जागा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांकडून…

मुंबई येथील समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

मुंबई येथील समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्था (नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी) यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहकारी पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था मध्ये विविध पदांच्या ३ जागा

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ३१ जागा

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) यांच्या मुंबई, पनवेल आणि न्हावा येथील आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण १५३ जागा

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मुंबईच्या भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३१ जागा

भाभा अणु संशोधन केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागात वैद्यकीय चिकित्सक पदांच्या १८ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय चिकित्सक पदाच्या एकूण १८ जागा…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अर्धवेळ तज्ञ पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

मुंबई येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदांच्या ४ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहकारी पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६८ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत बी.आय.एल. नायर सीएच हॉस्पिटल आणि टीएन मेडिकल कॉलेज, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६८ जागा भरण्यासाठी…

जना स्मॉल फायनान्स बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा

जना स्मॉल फायनान्स बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

मुंबई येथील भारतीय पॅकेजिंग संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

भारतीय पॅकेजिंग संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ८ जागा

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागामध्ये वैद्यकीय पदांच्या एकूण १३८ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या जगजीवन राम हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ८९९ जागा

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ८९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था, मुंबई (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध सल्लागार पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६० जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी अंतर्गत महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध विविध पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५२० जागा

नवी मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

मुंबई येथील भारतीय भू-विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

भारतीय भू-विज्ञान संस्था, मुंबई (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जियोमॅग्नेटिझम) यांच्या आस्थापनेवरील रिसर्च स्कॉलर पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या…

टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून काही पदांकरिता विहित…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४९ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील पद्धतीने अर्ज…

इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (ECIL) यांच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक अधिकारी पदाच्या एकूण ३  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट…

मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थामध्ये विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

वस्तू व सेवाकर परिषद यांच्या सचिवालयात विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा

वस्तू व सेवा कर परिषद सचिवालय, नवी दिल्ली यांच्या मुंबई येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…