परीक्षेतील गुणवंत

प्रश्नसंच २०४ निकाल : अजय घोंगडे, सागर भामोडकर, बालाजी पाटील अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (२०४) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

तुमच्या भावाच्या पंखांना बळ द्या !! प्रा.सचिन ढवळे सरांचे भावनिक आवाहन

सर्वांना नमस्कार आपण जाणताच की तुमच्या सगळ्यांच्या पाठबळावर मी मराठवाडा पदवीधरसाठी उभा आहे. मित्रांनो ही लढाई प्रचंड धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीची…

प्रश्नसंच २०३ निकाल : सागर भामोडकर, प्रतिभा घाटे, किसन गावित अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (२०३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच २०२ निकाल : राजेंद्र पाटील, राजेंद्र खांडगे आणि मंदा वजूरकर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (२०२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच २०१ निकाल : सोनिया कांबळे, वरूण बिसेन आणि अमोल पंडित अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (२०१) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच २०० निकाल : प्रीती सँडी, करुणा बोदडे आणि विशाल सरोदे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (२००) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच १९९ निकाल : उमेश तेली, राहुल जंघाले आणि साक्षी सोनटक्के अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (१९९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच १९८ निकाल : शुभम कावळे, आकाश कारले, सारिका बारस्कर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (१९८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच १९७ निकाल : शिवराज घाडगे, सारिका बारस्कर, प्रतिभा गाते अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (१९७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…

प्रश्नसंच १९६ निकाल : साक्षी सोनटक्के, सारिका बारस्कर, उमेश तेली अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (१९६) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत…