कोल्हापूर जिल्ह्यातील जाहिराती

राज्य मार्ग परिवहन (कोल्हापूर) महामंडळामध्ये विविध पदांच्या ०३ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ०३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

कोल्हापुर कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात अधिकारी पदांच्या ४६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) यांच्या कोल्हापुर येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

शिवाजी विद्यापीठाच्या (कोल्हापूर) आस्थापनेवर विविध पदांच्या २३ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५३ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. विविध…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ५४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, कोल्हापूर  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनात एकूण १५ जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील लेखनिक पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १७५ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनमध्ये एकूण २० जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

कोल्हापूरच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या ६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

कोल्हापूरच्या महानगरपालिकामध्ये अध्यापक पदांच्या एकूण २६ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील अध्यापक पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. अध्यापक…

कोल्हापूर येथील कृषी विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १८ जागा

कृषी विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

कोल्हापूर महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १६५ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, कोल्हापूर (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प फाऊंडेशन (कोल्हापूर) मध्ये विविध पदांच्या ३ जागा

कोल्हापूर येथील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प फाऊंडेशनच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ९ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १३ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या आठवड्याच्या दर सोमवारी मुलाखती…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

कोल्हापूरच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या ८ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनमध्ये एकूण २१ जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

कोल्हापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १० जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील तसेच ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ११ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विधिज्ञ पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १९ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

कोल्हापूर राज्य राखीव पोलीस बलात सशस्त्र शिपाई पदांच्या ७३ जागा

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१०, कोल्हापूर या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७३ जागा…

कोल्हापूर पाटबंधारे विभागात कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ५ जागा

कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनमध्ये एकूण ४० जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील क्लार्क पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

कोल्हापूर येथील महावितरण विभागात विविध पदांच्या एकूण १७८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

कोल्हापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १५ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

शिवाजी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९९७ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या संलग्न असलेल्या विविध महाविद्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९९७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

IMP