कोल्हापूर जिल्ह्यातील जाहिराती

कोल्हापूर महानगरपालिका मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ९ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

बँक ऑफ इंडिया, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कोल्हापूच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ११ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर सैनिक कल्याण कार्यालयांतर्गत विविध पदाच्या एकूण ७ जागा

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर सैनिक कल्याण कार्यालय अंतर्गत विविध पदाच्या एकूण २६ जागा

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १७ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

आर्मी रिक्रुटिंग ऑफिस कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

आर्मी रिक्रुटिंग ऑफिस कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांच्या कोल्हापूर येथील रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

कोल्हापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

सोलापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्था अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

भारत सरकारच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत अनुदानित मदत संस्था असलेल्या वैकुंठ मेहता…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित…

भारत संचार निगम लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा

भारत संचार निगम लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

वस्तू व सेवाकर विभागाच्या आस्थापनेवर राज्यकर निरीक्षक पदांच्या ६ जागा

वस्तू व सेवा कर विभाग, कोल्हापूर क्षेत्र, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील राज्यकर निरीक्षक पदाच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा

पंजाब नॅशनल बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ८ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर महानगरपालिका मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील सोनोलॉजिस्ट पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित…

कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ३९ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर राज्य राखीव पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूरच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या ११ जागा

जलसंपदा विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या २६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

बँक ऑफ इंडिया, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा अधिकारी पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ७१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील पोस्ट डॉक्टरेट फेलो पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात ग्रंथालय सहाय्यक पदांच्या एकूण ३ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण (K.M.C.) महाविद्यालयच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात…

कोल्हापूर जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषद अधिनस्त असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

बाळासाहेब खर्डेकर नॉलेज रिसोर्स सेंटर मध्ये विविध पदांच्या एकूण २० जागा

जिल्हा निवड समिती, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी ग्रंथालय सहाय्यक पदाच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

बँक ऑफ इंडिया, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ महामंडळाच्या कोल्हापूर येथील रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील अंशकालिक तज्ञ पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर येथील महावीर महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

महावीर महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदाच्या १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

कोल्हापूरच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ३० जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ७० जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कोल्हापूर येथील महापारेषणच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३४ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महापारेषण) कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता)  पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठात ग्रंथालय सहाय्यक पदांच्या एकूण ५३ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील संशोधक सहाय्यक पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती…

IMP