कोल्हापूर जिल्ह्यातील जाहिराती

कोल्हापूर येथील महावितरण विभागात विविध पदांच्या एकूण १७८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

कोल्हापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १५ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

शिवाजी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९९७ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या संलग्न असलेल्या विविध महाविद्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९९७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्तधतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर अधिनस्त असलेल्या शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्य आरोग्य संस्था महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या विविध जिल्ह्यांतील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १११ जागा भरण्यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

कोल्हापूर विशेष पोलीस महानिरीक्षक परीक्षेत्रात विविध पदांच्या ३९ जागा

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परीक्षेत्राकरिता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, लोहमार्ग पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९…

कोल्हापूर महानगरपालिका मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ९ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

बँक ऑफ इंडिया, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कोल्हापूच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ११ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर सैनिक कल्याण कार्यालयांतर्गत विविध पदाच्या एकूण ७ जागा

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर सैनिक कल्याण कार्यालय अंतर्गत विविध पदाच्या एकूण २६ जागा

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १७ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

आर्मी रिक्रुटिंग ऑफिस कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

आर्मी रिक्रुटिंग ऑफिस कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांच्या कोल्हापूर येथील रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

कोल्हापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

सोलापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्था अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

भारत सरकारच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत अनुदानित मदत संस्था असलेल्या वैकुंठ मेहता…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित…

भारत संचार निगम लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा

भारत संचार निगम लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

वस्तू व सेवाकर विभागाच्या आस्थापनेवर राज्यकर निरीक्षक पदांच्या ६ जागा

वस्तू व सेवा कर विभाग, कोल्हापूर क्षेत्र, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील राज्यकर निरीक्षक पदाच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा

पंजाब नॅशनल बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ८ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर महानगरपालिका मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील सोनोलॉजिस्ट पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित…

कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ३९ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

कोल्हापूर राज्य राखीव पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूरच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या ११ जागा

जलसंपदा विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या २६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

बँक ऑफ इंडिया, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा अधिकारी पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ७१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील पोस्ट डॉक्टरेट फेलो पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात ग्रंथालय सहाय्यक पदांच्या एकूण ३ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण (K.M.C.) महाविद्यालयच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात…

कोल्हापूर जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषद अधिनस्त असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

बाळासाहेब खर्डेकर नॉलेज रिसोर्स सेंटर मध्ये विविध पदांच्या एकूण २० जागा

जिल्हा निवड समिती, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी ग्रंथालय सहाय्यक पदाच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

IMP