नवीन जाहिराती

इंटिग्रल कोच फॅक्टरी अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६८० जागा

इंटिग्रल कोच फॅक्टरी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

दक्षिण पूर्व रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२०२ जागा

दक्षिण पूर्व रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२०२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भारतीय सैन्य रॅली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५७ जागा

भारतीय सैन्य रॅली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) बॉम्बे अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज/ ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय हवाई दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३०४ जागा

भारतीय हवाई दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३०४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

नगर विकास विभाग मुंबई अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ७७ जागा

नगर विकास विभाग मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

IITM पुणे अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६७ जागा

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

BECIL अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

BSF सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १४१ जागा

सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

नवीन जाहिराती

इंटिग्रल कोच फॅक्टरी अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६८० जागा

इंटिग्रल कोच फॅक्टरी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

दक्षिण पूर्व रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२०२ जागा

दक्षिण पूर्व रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२०२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भारतीय सैन्य रॅली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५७ जागा

भारतीय सैन्य रॅली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) बॉम्बे अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज/ ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय हवाई दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३०४ जागा

भारतीय हवाई दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३०४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

नगर विकास विभाग मुंबई अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ७७ जागा

नगर विकास विभाग मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

IITM पुणे अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६७ जागा

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

BECIL अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

BSF सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १४१ जागा

सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जुन्या जाहिराती

भारतीय कंपनी सचिवांची संस्था अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३० जागा

भारतीय कंपनी सचिवांची संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

पुणेच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगममध्ये विविध रिक्त पदांच्या एकूण २० जागा

राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम, लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

रेल्वे भर्ती बोर्ड मुंबई यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

मुंबई मध्य रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

केरळ बँक यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक/ रोखपाल पदांच्या ११५ जागा

केरळ बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

जिल्हा न्यायालय लातूर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

जिल्हा न्यायालय लातूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

संघ लोक सेवा आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८९ जागा

केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

NMK 2024 नवीन जाहिराती

NMK 2024

NMK 2024 : Recruitment Latest Job Alert & NMK Updated from all over Maharashtra are published on this web page for day to day Regularly Updates properly. The job vacancies News & All updates from various districts of Maharashtra are given on this page. Daily we keep adding Latest jobs on this page.
 

IMP