नवीन जाहिराती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गोवा अंतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा रिक्त

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १७ जागा

लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय व वैद्यकिय महाविद्यालय विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या मार्फत विविध पदांच्या एकूण २०४९ जागा

कर्मचारी निवड आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

यवतमाळ येथे खाजगी क्षेत्रातील १२९४ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, विद्यार्थी विकास विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती आणि लोकनायक बापूजी अणे…

यवतमाळ उपजिल्हा/ ग्रामीण रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर एकूण १० जागा

उपजिल्हा/ ग्रामीण रुग्णालय, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांनी मुलाखतीस हजर राहावे. विविध…

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण १९३० जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) मध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

आयआरईएल इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई येथील भारतीय भूचुंबकीय संस्थेत रिसर्च स्कॉलर पदांच्या ३० जागा

भारतीय भूचुंबकीय संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिसर्ज स्कॉलर पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरणामध्ये विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने मागविण्यात…

कर्मचारी राज्य विमा (पुणे) महामंडळात विविध पदांच्या एकूण २० जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागवण्यात…

नवीन जाहिराती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गोवा अंतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा रिक्त

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १७ जागा

लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय व वैद्यकिय महाविद्यालय विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या मार्फत विविध पदांच्या एकूण २०४९ जागा

कर्मचारी निवड आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

यवतमाळ येथे खाजगी क्षेत्रातील १२९४ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, विद्यार्थी विकास विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती आणि लोकनायक बापूजी अणे…

यवतमाळ उपजिल्हा/ ग्रामीण रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर एकूण १० जागा

उपजिल्हा/ ग्रामीण रुग्णालय, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांनी मुलाखतीस हजर राहावे. विविध…

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण १९३० जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) मध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

आयआरईएल इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई येथील भारतीय भूचुंबकीय संस्थेत रिसर्च स्कॉलर पदांच्या ३० जागा

भारतीय भूचुंबकीय संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिसर्ज स्कॉलर पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरणामध्ये विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने मागविण्यात…

कर्मचारी राज्य विमा (पुणे) महामंडळात विविध पदांच्या एकूण २० जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागवण्यात…

जुन्या जाहिराती

महावितरण नागपूर येथे ६० रिक्त पदांची नवीन भरती जाहिरात प्रकाशित

महावितरण नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

ठाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २०२ जागा

जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ०६ जागा

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ०६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

अकोला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अकोला अंतर्गत आरोग्य विभागात विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

वैद्यकीय व आरोग्य सेवा संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण १०१ जागा

वैद्यकीय व आरोग्य सेवा संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात…

बुलढाणा येथे विविध पदांच्या १०३५ जागा भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अंतर्गत मॉडेल करिअर सेंटर, बुलढाणा तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा यांच्या…

ग्रॅन्ट शासकीय महाविद्यालयात कंत्राटी डाटा इंट्री ऑपरेटर पदाच्या ५ जागा

मुंबई येथील ग्रॅन्ट शासकीय महाविद्यालय व सर ज.जी.समूह रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत डाटा इंट्री ऑपरेटर…

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ७० जागा

वसई विरार महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १५ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये विविध पदांच्या १०९ जागा

छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

NMK 2024 नवीन जाहिराती

NMK 2024

NMK 2024 : Recruitment Latest Job Alert & NMK Updated from all over Maharashtra are published on this web page for day to day Regularly Updates properly. The job vacancies News & All updates from various districts of Maharashtra are given on this page. Daily we keep adding Latest jobs on this page.
 

IMP