Browsing Category

Result

दुय्यम सेवा पोलीस उपनिरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०२१ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ९ जुलै २०२२ आणि १७ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा-२०२१ संयुक्त पेपर क्रमांक १ आणि पेपर क्रमांक २ पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून शारीरिक…

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०२२ उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 'गट-क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२२ या परीक्षेतील 'सामान्य क्षमता चाचणी' प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना सदरील ती संबंधित/ खालील…

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET-२१) अंतिम निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फत दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२१ (MAHATET) परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून परीक्षेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांना सदरील निकाल संबंधित…

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०२२ ची उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ८ आक्टोबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा राजपत्रित (गट-ब) संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२२ या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना सदरील ती संबंधित/ खालील लिंकद्वारे…

औरंगाबाद महानगरपालिकेतील परिचारिका परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

राष्ट्रीय आरोग्य अभियांतर्गत औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील ए.एन.एम. पदाच्या जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून उमेदवारांना पात्र/ अपात्र उमेदवारांची यादी संबंधित वेबसाईट…

माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-दहावी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन उपलब्ध

माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-दहावी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन उपलब्ध इय्यता दहावी (SSC) परीक्षा निकाल आज दुपारी ऑनलाईन जाहीर होणार

भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या ‘तंत्रज्ञ’ पदाच्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयसीएआर) यांच्या आस्थापनेवरील तंत्रज्ञ पदांच्या ६४१ जागा भरण्यासाठी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ व ४ आणि ५ मार्च २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या संगणकीय परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो खालील संबंधित वेबसाईट…

भारतीय रिजर्व बँक (RBI) सहाय्यक मुख्य परीक्षा निकाल उपलब्ध झाला

भारतीय रिजर्व बँक (RBI) यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक पदांच्या एकूण ९५० जागा भरण्यासाठी दिनांक ८ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेवारानां तो खालील संबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.…

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-बारावी) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) परीक्षेचा निकाल थोड्याच वेळात लागणार HSC-उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-बारावी) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-बारावी) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र…

लोकसेवा आयोग राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२० अंतिम निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२० या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना गुणवत्ता यादी सबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता / डाऊनलोड करता येईल. आपल्या मित्रांना शेअर…