Browsing Category

Result

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ भरती प्रक्रिया परीक्षेचा निकाल उपलब्ध

आरोग्य विभाग महाराष्ट्र विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील कलाकार सह ऑडिओ-व्हिडिओ तज्ञ, सहाय्यक लेखापाल, लिपिक कम टंकलेखक (डेटा एंट्री ऑपरेटर/ कॅशियर/ स्टोअर कीपर), ड्रायव्हर, इलेक्ट्रिकल सुपरवायझर, इलेक्ट्रीशियन, शिपाई, छायाचित्रकार,…

तलाठी भरती मध्ये पात्र उमेदवारांची जिल्हानिहाय निवड यादी उपलब्ध

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना जिल्हानिहाय निवड यादी सोबतच्या वेबसाईटवरून पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. सबंधित…

लोकसेवा आयोग दुय्यम निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २० आक्टोंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क (मुख्य) परीक्षा-२०१९ (लिपिक-टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक आणि कर सहाय्यक) स्पर्धा परीक्षेच्या पेपर क्र-२ (दुय्यम निरीक्षक) परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध…

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (वर्ग-३) विभागीय परीक्षा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २४ ते २७ आपल्या २०१९ दरम्यान मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (वर्ग-३) विभागीय परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेवारांना तो खालील संबंधीत वेबसाईट लिंकवरून पाहता/ डाऊनलोड करता…

लोकसेवा अयोग विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ मधील विद्युत अभियांत्रिकी लेखी परीक्षेचा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो सोबतच्या संबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता/…

लोकसेवा अयोग स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी लेखी परीक्षेचा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो सोबतच्या संबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता/…

मुंबई उच्च न्यायालय (नागपूर खंडपीठ) लिपिक परीक्षा निकाल उपलब्ध

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक पदासाठी २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना टंकलेखन परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.…

तलाठी भरती-२०१९ साठी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या आस्थापनेवरील तलाठी गट-क संवर्गातील पदाच्या १८०९ जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा  निकाल उपलब्ध झाला असून गुणवत्ता यादी उमेदवारांना त्यांच्या  अर्ज क्रमांक नुसार वर्गीकृत करण्यात…

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०१९ अंतिम निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १६ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०१९ चा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून तो उमेदवारांना सोबतच्या वेबसाईट लिंकवरून पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.  

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०१९ अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १६ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०१९ ची अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून ती उमेदवारांना सोबतच्या वेबसाईट लिंकवरून पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.
Visitor Hit Counter