Browsing Category

Beed

Jobs in Beed

बीड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

जिल्हा परिषद, बीड अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विधिज्ञ पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विधिज्ञ पदांच्या एकूण २५ जागा…

बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या १२ जागा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून  विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांच्या १२ जागा…

बीड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५६८ जागा

जिल्हा परिषद, बीड यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ५६८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५६८ जागा आरोग्य…

बीड जिल्ह्यात आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३५ जागा

बीड जिल्हयातील शासकीय आरोग्य संस्थेच्या आस्थापनेवरील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३५ जागा  वैद्यकीय…

बीड जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, बीड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, बीड यांच्या आस्थापनेवरील विशेषज्ञ पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विशेषज्ञ पदांच्या एकूण ६० जागा…

बीड जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ७० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, बीड  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ७० जागा वैद्यकीय अधिकारी,…

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा शिक्षक सहयोगी…

बीड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, बीड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २८ जागा स्टाफ नर्स पदाच्या एकूण २८ जागा…

बीड जिल्हा निवड समिती मार्फत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३५ जागा

बीड जिल्हा निवड समिती यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३५ जागा शैक्षणिक पात्रता –…