सांगली जिल्ह्यातील जाहिराती

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ५३ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

सांगली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७५४ जागा

जिल्हा परिषद, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ७५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने अर्ज…

सांगली महापारेषणच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३२ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, सांगली (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ३२ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

कोल्हापूर महापारेषणच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महापारेषण) कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांकडून स्वहस्ते अर्ज मागविण्यात…

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत विविध एकूण पदांच्या २ जागा

सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनमध्ये एकूण ४० जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील क्लार्क पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

सांगली जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

जिल्हा परिषद, सांगली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

सांगली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा

जिल्हा परिषद, सांगली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांकडून विहित नमुन्तयातील अर्ज…

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत विविध एकूण पदांच्या २ जागा

सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर विशेष पोलीस महानिरीक्षक परीक्षेत्रात विविध पदांच्या ३९ जागा

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परीक्षेत्राकरिता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, लोहमार्ग पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ५० जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये वरिष्ठ निवासी पदांच्या १२ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता पदांनुसार…

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकामध्ये विविध पदांच्या २५ जागा

सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील डासोत्पत्ती स्थाने तपासनीस पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सांगली राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सहाय्यक कर्मचारी पदांच्या ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक कर्मचारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज प्रत्यक्षात…

सांगली जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४६ जागा

जिल्हा परिषद, सांगली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील सुपरव्हायझर पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सांगली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ४० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज प्रत्यक्षात…

भारती विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवरील स्टाफ नर्स पदांच्या एकूण १६० जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील स्टाफ नर्स पदाच्या एकूण १६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

सांगली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकामध्ये विविध पदांच्या २२ जागा

सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत.…

सांगली राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध वैद्यकीय पदांच्या १२५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सांगली जिल्हा आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त विविध रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण १२५ जागा निव्वळ तात्पुरत्या…

IMP