जळगाव जिल्ह्यातील जाहिराती

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण १२० जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगावच्या जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या ९ जागा

जलसंपदा विभाग, जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता पदांच्या ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभाग मध्ये विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभागाच्या आस्थापनेवरील सुपर स्पेशलिस्ट पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

 जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील सामान्य नर्सिंग आणि सुईणी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगाव जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

जिल्हा परिषद, जळगाव अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

जळगाव येथील पाटबंधारे विभागात शाखा अभियंता पदांच्या एकूण ४ जागा

पाटबंधारे विभाग जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता पदाच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगावच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विविध पदांच्या ५१ जागा

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील अभ्यागत व्याख्याता पदांच्या एकूण ५१ जागा (तासिका) भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील सुपरव्हायझर पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा

सोलापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव येथील महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १३५ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, जळगाव (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

जळगाव व बुलडाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण ४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव व बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

जळगाव येथील महिला बाल विकास विभागात विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

जिल्हा महिला बाल विकास विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

बुलढाणा आणि जळगाव माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण १० जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, बुलढाणा/ जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगावच्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील/…

सारस्वत बँकेच्या आस्थापनेवर व्यवसाय विकास अधिकारी पदांच्या १५० जागा

सारस्वत बँक यांच्या आस्थापनेवरील व्यवसाय विकास अधिकारी पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १११ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ३ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव येथील महिला बाल विकास विभागात विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

जिल्हा महिला बाल विकास विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

NMK आता खाजगी रोजगारांच्या जाहिराती अगदी मोफत प्रसिद्ध करणार !!!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुशल/ अकुशल बेरोजगार तरुणांना खाजगी औद्द्योगिक क्षेत्रातील कारखाने, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, मॉल, विविध दुकाने, हॉस्पिटल, शाळा, क्लासेस,…

जळगाव जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या १० जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, वरणगाव, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीं पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

जळगाव महानगरपालिकेत शहर फेरीवाला समितीवर सदस्य पदांच्या २४ जागा

जळगाव  महानगरपालिका, जळगाव यांच्या शहर फेरीवाला समितीच्या सदस्य पदांच्या २४ जागावर नामनिर्देशन करण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या ६ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

जळगावच्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील/…

जळगाव/ बुलडाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना मध्ये पदांच्या ६ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव व बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

जळगाव जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीत वैद्यकीय व्यावसायिक पदाची १ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, वरणगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय व्यावसायिक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

जळगाव जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीत वैद्यकीय चिकित्सक पदाच्या १ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, वरणगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय चिकित्सक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

जळगाव येथील गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालयात प्राध्यापक पदांच्या ३८ जागा

गोदावरी गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालय, जळगाव (कॉलेज ऑफ नर्सिंग) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगाव येथील भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयात प्राध्यापक पदांच्या २७ जागा

गोदावरी फाउंडेशन संचालित उल्हास पाटील भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयात (कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी), जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध प्राध्यापक पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी…

जळगाव व बुलढाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण २१ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव आणि बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक पदांच्या ५८ जागा

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५८ जागा तासिका आधारित भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

दि जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या जागा

दि जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने…

IMP