जळगाव जिल्ह्यातील जाहिराती

आयुध निर्माणी कारखाना (वरणगाव) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

आयुध निर्माणी कारखाना, वरणगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

जळगाव महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४० जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, जळगाव (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४० जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

भुसावळ येथील आयुध कारखानाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४० जागा

आयुध कारखाना भुसावळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १५ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

भुसावळ माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ८ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सरकारी विधिज्ञ पदांच्या २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील अशासकीय सदस्य (विधिज्ञ) पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

भारतीय मध्य रेल्वे (भुसावळ) विभागात विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ५५ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ५५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

जळगाव जिल्हा निवड समिती यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

जळगाव जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

जळगाव येथील पाटबंधारे विभागामध्ये अभियंता पदांच्या एकूण ३ जागा

पाटबंधारे विभाग जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध…

मुंबईच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १२ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १४५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १३५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ६ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

भुसावळच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, भुसावळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभाग मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

जळगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

जळगाव  महानगरपालिका, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगावच्या जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या ९ जागा

जलसंपदा विभाग, जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता पदांच्या ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभाग मध्ये विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभागाच्या आस्थापनेवरील सुपर स्पेशलिस्ट पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

 जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील सामान्य नर्सिंग आणि सुईणी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगाव जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

जिल्हा परिषद, जळगाव अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

जळगाव येथील पाटबंधारे विभागात शाखा अभियंता पदांच्या एकूण ४ जागा

पाटबंधारे विभाग जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता पदाच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगावच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विविध पदांच्या ५१ जागा

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील अभ्यागत व्याख्याता पदांच्या एकूण ५१ जागा (तासिका) भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील सुपरव्हायझर पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा

सोलापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव येथील महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १३५ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, जळगाव (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

जळगाव व बुलडाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण ४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव व बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

IMP