जळगाव जिल्ह्यातील जाहिराती

जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ६९ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ६० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील अशासकीय सदस्य (विधिज्ञ) पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

जळगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८६ जागा

जळगाव  महानगरपालिका, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या ५१ जागा

कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील  सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

जळगाव महापारेषणच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जळगाव  (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

जळगाव जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६२६ जागा

जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ६२६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने अर्ज…

जळगाव दक्षिण एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात १६ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात विविध पदाच्या ४० जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२ जागा

जळगाव  महानगरपालिका, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील  डायलिसिस तंत्रज्ञ पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगावच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

भुसावळ माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १७ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, भुसावळ, जि. जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ५४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हा परिषदेत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३८ जागा

जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकरी पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

जळगाव जिल्ह्यातील अंगणवाड्यामध्ये विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

जळगाव जिल्ह्यातील विविध अंगणवाडीच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

आयुध निर्माणी कारखाना (वरणगाव) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

आयुध निर्माणी कारखाना, वरणगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

जळगाव महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४० जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, जळगाव (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४० जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

भुसावळ येथील आयुध कारखानाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४० जागा

आयुध कारखाना भुसावळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या १५ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

भुसावळ माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ८ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सरकारी विधिज्ञ पदांच्या २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील अशासकीय सदस्य (विधिज्ञ) पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

भारतीय मध्य रेल्वे (भुसावळ) विभागात विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (भुसावळ) विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ५५ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ५५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

जळगाव जिल्हा निवड समिती यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

जळगाव जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

जळगाव येथील पाटबंधारे विभागामध्ये अभियंता पदांच्या एकूण ३ जागा

पाटबंधारे विभाग जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध…

मुंबईच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १२ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १४५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १३५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ६ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

जळगाव जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

भुसावळच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, भुसावळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

IMP