जळगाव जिल्ह्यातील जाहिराती

जळगाव जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीत वैद्यकीय व्यावसायिक पदाची १ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, वरणगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय व्यावसायिक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

जळगाव जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीत वैद्यकीय चिकित्सक पदाच्या १ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, वरणगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय चिकित्सक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

जळगाव येथील गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालयात प्राध्यापक पदांच्या ३८ जागा

गोदावरी गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालय, जळगाव (कॉलेज ऑफ नर्सिंग) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

जळगाव येथील भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयात प्राध्यापक पदांच्या २७ जागा

गोदावरी फाउंडेशन संचालित उल्हास पाटील भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयात (कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी), जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध प्राध्यापक पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी…

जळगाव व बुलढाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण २१ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव आणि बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

जळगाव शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक पदांच्या ५८ जागा

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५८ जागा तासिका आधारित भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

दि जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या जागा

दि जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने…

जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४७६ जागा

जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७६  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…