Browsing Category

Jalgaon

Jobs in Jalgaon

जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ६९ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ६९ जागा…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ६० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६० जागा  वैद्यकीय अधिकारी,…

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील अशासकीय सदस्य (विधिज्ञ) पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विधिज्ञ पदांच्या एकूण ६३ जागा सेवानिवृत्त तहसीलदार…

जळगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८६ जागा

जळगाव  महानगरपालिका, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८६ जागा  कनिष्ठ अभियंता, रचना सहायक,आरेखक,…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांच्या ६ जागा…

जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या ५१ जागा

कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील  सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांच्या ५१ जागा…

जळगाव महापारेषणच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जळगाव  (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संसाधन व्यक्ती पदांच्या…

जळगाव जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६२६ जागा

जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ६२६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६२६ जागा आरोग्य पर्यवेक्षक,…

जळगाव दक्षिण एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात १६ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मदतनीस पदांच्या १६ जागा अंगणवाडी मदतनीस…