Browsing Category

Jalgaon

Jobs in Jalgaon

जळगाव दक्षिण एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात १६ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मदतनीस पदांच्या १६ जागा अंगणवाडी मदतनीस…

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात विविध पदाच्या ४० जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४० जागा अंगणवाडी मदतनीस…

जळगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२ जागा

जळगाव  महानगरपालिका, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २२ जागा वैद्यकीय अधिकारी, अर्धवेळ वैद्यकीय…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील  डायलिसिस तंत्रज्ञ पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  डायलिसिस तंत्रज्ञ पदांच्या २ जागा…

जळगावच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या ४ जागा शैक्षणिक…

भुसावळ माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १७ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, भुसावळ, जि. जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १७ जागा OIC,…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध  पदांच्या एकूण ४ जागा शिक्षक आणि…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ५४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा हृदयरोगतज्ज्ञ,…

जळगाव जिल्ह्यातील अंगणवाड्यामध्ये विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

जळगाव जिल्ह्यातील विविध अंगणवाडीच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी…