Browsing Category

Jalgaon

Jobs in Jalgaon

जळगाव येथील पाटबंधारे विभागामध्ये अभियंता पदांच्या एकूण ३ जागा

पाटबंधारे विभाग जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता…

मुंबईच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १२ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२ जागा वैद्यकीय अधिकारी,…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १४५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १४५ जागा वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ…

जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १३५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ६ जागा…

जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ६ जागा

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा…

जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा

जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा तंत्रज्ञ,…

जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १८ जागा वैद्यकीय अधिकारी आणि…

जळगाव जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा वैद्यकीय अधिकारी आणि स्टाफ नर्स पदाच्या जागा…

भुसावळच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, भुसावळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट…