पुणे जिल्ह्यातील जाहिराती

पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, पुणे यांच्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

भारतीय स्टेट बँकेच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६१०० जागा

भारतीय स्टेट बँक यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६१०० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, पुणे यांच्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदाच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

पुणे येथील संरक्षण मंत्रालय विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

संरक्षण मंत्रालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ३ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २९ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदाच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पुणेच्या उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या आस्थापनेवर एकूण १५६ जागा

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था, पुणे (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत जगद्दगुरु संत तुकाराम महाराज विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत समन्वयक सल्लागार पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील समन्वयक सल्लागार पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ५ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून प्रकल्प समर्थन…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मध्ये आशा स्वयंसेविका पदांच्या १०६ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील आशा स्वयंसेविका पदांच्या एकूण १०६  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्राचार्य पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणेच्या महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ३५ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था, पुणे यांच्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

पुणेच्या प्रगत संगणन विकास केंद्र (CDAC) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

पुणे येथील प्रगत संगणक विकास केंद्र (CDAC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या ३ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परराष्ट्र भाषा विभागाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक (कंत्राटी) पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने…

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्थेच्या अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

भारत सरकारच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत अनुदानित मदत संस्था असलेल्या वैकुंठ मेहता…

पुणे येथील जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या २ जागा

जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २८ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

पुणेच्या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा

पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

पुणे जिल्हा न्यायालय यांच्या आस्थापनेवर विविध सफाईगार पदाच्या २४ जागा

जिल्हा न्यायालय व कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सफाईगार पदांच्या २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

पुणेच्या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३६ जागा

पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४३ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५० जागा पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

महा-कांदा उत्पादक कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

महा-कांदा उत्पादक कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात…

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी मध्ये सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १२ जागा

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत श्री. नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज, पुणे यांच्या आस्थापनेवर सहायक प्राध्यापक पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३९ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत अग्निशामक विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्सच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ४ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील भारती विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८४ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील एएनएम पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी मध्ये एकूण २ जागा

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

IMP