पुणे जिल्ह्यातील जाहिराती

पुणे महावितरण कंपनीच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ४७ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, पुणे (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळामध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ६ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील वैदिक समशोधन मंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ७ जागा

वैदिक समशोधन मंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ खाजगी सचिव पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे येथील इंद्रायणी सहकारी बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

इंद्रायणी सहकारी बँक, पुणे यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणेच्या ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील  पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणेच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

राज्यातील आरोग्य विभागातील स्थगित झालेल्या परिक्षांच्या तारखा जाहीर

राज्यातील आरोग्य विभागाच्या गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांकरिता दिनांक २५-२६ सप्टेंबर २०२१ रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येणार होती, मात्र सदरील…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ६ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था मध्ये विविध पदांच्या ८ जागा

विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पुणेच्या जीएसटी आणि कस्टम्स आयुक्तालयात विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी आणि कस्टम्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गुप्तचर अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

महाराष्ट्र मेट्रो रेल (पुणे) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थामध्ये सनदी लेखापाल पदांच्या २४ जागा

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सनदी लेखापाल पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २२ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९३ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पुणेच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे अंतर्गत असलेल्या तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील कीटकशास्त्रज्ञ पदांच्या ३ जागा पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २५ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणे प्रगत संगणन विकास केंद्रात (CDAC) विविध पदांच्या एकूण २५९ जागा

प्रगत संगणक विकास केंद्र (CDAC), पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १११ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील मराठी व उर्दू माध्यम करिता सहाय्यक शिक्षक पदांच्या एकूण १११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

पुणे जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय पदांच्या एकूण २५ जागा

जिल्हा परिषद, पुणे अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे येथील केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या महसूल विभागात विविध पदांच्या १३ जागा

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या महसूल विभागाच्या पुणे येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या १० जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील टीचिंग फेलो पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे महावितरण कंपनी आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

कांदा आणि लसूण संशोधन संचालनालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

कांदा आणि लसूण संशोधन संचालनालय, पुणे (DOGR) यांच्या आस्थापनेवरील यंग प्रोफेशनल पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे येथील महानगर परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ३९५ जागा

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (PMPML) यांच्या आस्थापनेवरील विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ अधिकारी/ सहाय्यक व्यवस्थापक पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९३ जागा

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे सीमाशुल्क विभाग यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

पुणे सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडिया (IDBI) मध्ये विविध पदांच्या ६५० जागा

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडिया (IDBI) यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक पदांच्या एकूण ६५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत लेखनिक (लिपिक) पदांच्या ३५६ जागा

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील लेखनिक (लिपिक) पदांच्या एकूण ३५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेल्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

IMP