पुणे जिल्ह्यातील जाहिराती

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १२ जागा

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (एसएनडीटी) मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यपक पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (एसएनडीटी) मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यपक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अँँस्ट्रोफिजिक्स मध्ये विविध पदांच्या २५ जागा

नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अँँस्ट्रोफिजिक्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २८ जागा

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (एसएनडीटी) मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ६१६ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ६१६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील स्मार्ट प्रकल्पाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १७३ जागा

स्मार्ट प्रकल्प, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

केंद्रीय पासपोर्ट संघटनेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

केंद्रीय पासपोर्ट संघटना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

केंद्रीय जल ऊर्जा संशोधन केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ज्युनियर रिसर्च फेलो पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

पुणेच्या भारतीय विज्ञान शिक्षण संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (पुणे) मध्ये एकूण ११ जागा

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (पुणे) मध्ये एकूण २३ जागा

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पुणे येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४४८ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील स्मार्ट प्रकल्पाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १५७ जागा

स्मार्ट प्रकल्प, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील आघारकर संशोधन संस्थामध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

आघारकर संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील आघारकर संशोधन संस्थामध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

आघारकर संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

पुणेच्या नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्समध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स, पुणे (NCCS) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी  पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या…

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटर मध्ये विविध पदांच्या ११ जागा

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटर, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११३ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात विधी अधिकारी पदाच्या ३ जागा

पोलिस आयुक्त पिंपरी-चिंचवड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी पदाच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडे विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील पाटबंधारे विभागात शाखा अभियंता पदांच्या एकूण ४ जागा

पाटबंधारे विभाग पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत.…

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळामध्ये विविध पदांच्या १४ जागा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपूर/ पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक विधी अधिकारी पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (पुणे) मध्ये एकूण ५६ जागा

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५८ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

इंडियन लॉ सोसायटी (पुणे) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४२ जागा

इंडियन लॉ सोसायटी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर विशेष पोलीस महानिरीक्षक परीक्षेत्रात विविध पदांच्या ३९ जागा

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परीक्षेत्राकरिता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, लोहमार्ग पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या एकूण १०४ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण १०४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (पुणे) मध्ये एकूण ३ जागा

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (पुणे) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगात विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

IMP