पुणे जिल्ह्यातील जाहिराती

पुणेच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २१ जागा

कर्मचारी राज्य विमा निगम, पुणे यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्थेच्या अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

भारत सरकारच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत अनुदानित मदत संस्था असलेल्या वैकुंठ मेहता…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा

पुणे महानगरपालिका अतंर्गत वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा

पुणे महानगरपालिका अतंर्गत वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ मध्ये विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

कर्मचारी राज्य विमा निगम, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या  थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

पुणे येथील हवाई दल शाळेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

हवाई दल शाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्सच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २६ जागा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो), पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत (DRDO) विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

पंजाब नॅशनल बँक यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई पदांच्या एकूण १६ जागा

पंजाब नॅशनल बँक, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई पदांच्या १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

सीमा रस्ते संघटना (BRO) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५९ जागा

भारत सरकारच्या संरक्षण विभाग अधिनस्त सीमा रस्ते संघटना (BRO) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

पुणे येथील इंडियन लॉ सोसायटी यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १९ जागा

इंडियन लॉ सोसायटी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज…

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थांमध्ये विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने …

पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ३ जागा

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील आर्मी बेस वर्कशॉप (खडकी) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३२२ जागा

आर्मी बेस वर्कशॉप, खडकी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३२२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (पुणे) विभागात विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ५ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य विभाग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ई-मेलद्वारे…

पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण १५ जागा

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील आर्मी बेस वर्कशॉप (खडकी) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३२५ जागा

आर्मी बेस वर्कशॉप खडकी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३२५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

पुणेच्या राज्य क्षयरोग नियंत्रण व प्रशिक्षण केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राज्य क्षयरोग नियंत्रण व प्रशिक्षण केंद्र, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत (DRDO) विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

NMK आता खाजगी रोजगारांच्या जाहिराती अगदी मोफत प्रसिद्ध करणार !!!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुशल/ अकुशल बेरोजगार तरुणांना खाजगी औद्द्योगिक क्षेत्रातील कारखाने, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, मॉल, विविध दुकाने, हॉस्पिटल, शाळा, क्लासेस,…

बारामती येथील महावितरण कंपनी मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, बारामती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांच्या ८ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

भारतीय चित्रपट/ टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट मध्ये प्राध्यापक पदांच्या एकूण ९ जागा

भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट, पुणे यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११ जागा

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन  (ई-मेलद्वारे)…

पुणे येथील खडकी ऑर्डनन्स फॅक्टरी मध्ये विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या १० जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, खडकी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीं पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील ब्रिडिंग चेकर्स पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

भारतीय हवाई दलाच्या आस्थापनेवर लेखापाल/ लिपिक पदांच्या एकूण २ जागा

भारतीय हवाई दलाच्या आस्थापनेवरील लेखापाल-कम-लिपिक पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. लेखापाल…

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स यांच्या आस्थापनेवर वैज्ञानिक पदांच्या १६ जागा

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध वैज्ञानिक पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थांमध्ये विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२२ जागा

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १०५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पुणे परिमंडळ अधिनस्त असलेल्या पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, प्राचार्य, आरोग्य व कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, औंध…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थामध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून संशोधन वैज्ञानिक…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण २१४ जागा

पुणे महानगरपालिका अंतर्गत शिक्षण विभाग प्राथमिक विभागाच्या आस्थापनेवरील  प्राथमिक शिक्षक पदांच्या २१४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून  विहित नमुन्यातील अर्ज…

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट संस्थामध्ये एकूण ३ जागा

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एबियोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक सहाय्यक पदाच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल यांच्या आस्थापनेवर निवासी पदांच्या एकूण १० जागा

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ज्येष्ठ निवासी पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने किंवा ई-मेलद्वारे…