पुणे जिल्ह्यातील जाहिराती

पुणे येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ३ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३६ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा

नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ११ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अधीक्षक एकूण पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (पुणे) विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य विभाग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात किंवा ऑनलाईन…

पुणे येथील खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११ जागा

खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण मध्ये विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात किंवा ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

दौंड राज्य राखीव पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १२ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, दौंड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पुणेच्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २३ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

दौंड राज्य राखीव पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, दौंड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पुणे येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण मध्ये विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पुणे येथील प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे)…

पुणे येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ३२ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

सारस्वत बँकेच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ अधिकारी पदांच्या एकूण ३०० जागा

सारस्वत बँक यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अधिकारी (व्यवसाय) पदांच्या एकूण ३०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

पुणेच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १८ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३१ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

पुणे येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

संरक्षण संपदा महासंचालनालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९५ जागा

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालय अधिनस्त असलेल्या प्रधान संचालक, संरक्षण संपदा, कोंढवा रोड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९५ जागा…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५४ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील  शिक्षक पदांच्या एकूण ७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३९ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११ जागा

केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध एकूण पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, पुणे यांच्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५२ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत समन्वयक सल्लागार पदांच्या २ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील संशोधन सहाय्यक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट संस्थेत एकूण ५ जागा

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एबियोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट, पुणे (NIASM) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील आघारकर संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

आघारकर संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १९९ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

पुणेच्या ससून सर्वोपचार रुग्णालयात विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ६० जागा

ससून सर्वोपचार रुग्णालय व बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

IMP