पुणे जिल्ह्यातील जाहिराती

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थे मध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज…

पुणे येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट मध्ये विविध पदांच्या जागा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या २ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदाची २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात…

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने …

महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३६ जागा

महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा…

पुणे येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या पॅनलवर वकील (कायदा तज्ञ) पदांच्या जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वकील (कायदा तज्ञ) पदांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज…

पुणे येथील भारती विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३१ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या  एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज मागविण्यात येत…

राष्ट्रीय केमिकल आणि फर्टीलायझर्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या २६ जागा

राष्ट्रीय केमिकल आणि फर्टीलायझर्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विशेषज्ञ डॉक्टर पदाच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

पुणे येथील प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय यांच्या आस्थापनेवर अधिकारी पदाची १ जागा

क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी पदाच्या १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११६ जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत असून विहित नमुन्यातील…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदाच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवर वैज्ञानिकाची १ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे (नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या ३ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

पुणे येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १३ जागा

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समूह संघटक पदाच्या २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. समूह…

पुणे जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या १२ जागा

जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागवण्यात…

पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेत प्रशक्षणार्थी पदांच्या एकूण २ जागा

पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात संशोधन सहकारी पदाची १ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या रिक्त जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च लॅबोरेटरी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील  रिक्त असलेल्या निवासी वैद्यकीय अधिकारी…

पुणे येथील इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान साहित्य केंद्र मध्ये विविध पदांच्या १० जागा

पुणे येथील इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान साहित्य केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर मटेरियल्स सेंटर) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंंवा ऑनलाईन पद्धतीने…

पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघ मध्ये विविध पदांच्या ४ जागा

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक पदाच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल…

पुणे येथील इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान साहित्य केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

पुणे येथील इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान साहित्य केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर मटेरियल्स सेंटर) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

पुणे येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या जागा

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक पदाची १ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल)…