उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जाहिराती

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४५३ जागा

जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ४५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

उस्मानाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या ४३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) उस्मानाबाद अंतर्गत विविध पदांच्या ४३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

उस्मानाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या १२ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) उस्मानाबाद अंतर्गत विविध पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

उस्मानाबाद येथील पाटबंधारे विभागात अभियंता पदांच्या एकूण ४ जागा

उस्मानाबाद पाटबंधारे विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध…

महिला बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

उस्मानाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ६३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६३  जागा भरण्यासाठी भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत…

उस्मानाबादला खाजगी क्षेत्रातील १०२५ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद आणि  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ उपपरिसर, उस्मानाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १०२५ बेरोजगारांना…

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्य आरोग्य संस्था महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या विविध जिल्ह्यांतील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १११ जागा भरण्यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (उस्मानाबाद) अंतर्गत विविध पदांच्या ६४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद व १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६४…

उस्मानाबादच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या ५ जागा

जलसंपदा विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

उस्मानाबादच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या १४ जागा

जलसंपदा विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

उस्मानाबाद जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १२१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

उस्मानाबाद येथील जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या ३ जागा

जलसंपदा विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

उस्मानाबाद येथील महावितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, उस्मानाबाद (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर स्त्री परिचर पदांच्या भरपूर जागा

जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्या आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत उपकेंद्राच्या ठिकाणी अर्धवेळ स्त्री परिचर पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

महा-कांदा उत्पादक कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

महा-कांदा उत्पादक कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात…

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या जागा

उस्मानाबाद जिल्हा आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी व विषेतज्ञ पदांच्या जागा कंत्राटी…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

उस्मानाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

उस्मानाबाद नगर परिषदेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय पदांच्या एकूण ३२ जागा

उस्मानाबाद नगर परिषद, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

उस्मानाबाद जिल्हा आरोग्य विभागात ईसीजी तंत्रज्ञ (कंत्राटी) पदांच्या जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील ईसीजी तंत्रज्ञ पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

उस्मानाबाद जिल्हा आरोग्य विभाग मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या जागा

जिल्हा आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या अधिनस्त असलेल्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

उस्मानाबाद जिल्हा आरोग्य विभागात कंत्राटी वैद्यकीय पदांच्या भरपूर जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध कंत्राटी पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

उस्मानाबाद जिल्हा आरोग्य विभागात स्वयंसेवीका पदांच्या एकूण २५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील स्वयंसेवीका पदांच्या एकून २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

IMP