उत्तरदायित्वास नकार आणि धोरणे

उत्तरदायित्वास नकार

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) या पोर्टलवर नोकरी विषयक सरकारी/ खाजगी जाहिराती, प्रवेशपत्र, निकाल, विविध संकेतस्थळांची माहिती आणि इतर मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची कुठलीही जबाबदारी नोकरी मार्गदर्शन केंद्र स्वीकारत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या अद्ययावत माहिती/ विसंगती/ संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने संबंधित माहिती अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा इतर उपलब्ध स्रोतामार्फत सत्यापित करावी व संकेतस्थळाचा वापर आमच्या उत्तरदायित्वास नकार आणि धोरणांच्या अधीन राहून स्वतः च्या जबाबदारीवर करावा.

हायपरलिंकिंग बाबतचे धोरण

बाह्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्ससाठी जोडणी (लिंक)
आमच्या संकेतस्थळावर अनेक ठिकाणी आम्ही अन्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्स यांच्या जोडण्या दिलेल्या असून त्यांची निर्मिती आणि देखभाल संबंधित अशासकीय/ खाजगी व्यवस्थापन यांच्यामार्फत केली जात असल्याने त्यामध्ये आम्ही कोणताही बदल अथवा सुधारणा करू शकत नाहीत. सदरील जोडण्या केवळ तुमच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. जेव्हा तुम्ही आमच्या संकेतस्थळावरून बाह्य जोडणीची निवड करता, तेव्हा तुम्ही नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या संकेतस्थळावरून बाहेर पडता, त्यामुळे तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरण ‘त्या’ बाह्य जोडणीच्या मालकाकडे/ प्रायोजकाकडे गेलेली असते. त्यामुळे सदरील बाह्य संकेतस्थळाची माहिती आणि विश्र्वसनीयता यासाठी नोकरी मार्गदर्शन केंद्र जबाबदार राहणार नाही आणि त्याबद्दल तुम्ही ठरविलेल्या दृष्टिकोनाचे आम्ही समर्थन करत नाहीत. त्यामुळे या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या जोडण्या आणि त्यांच्या यादीला आमचे समर्थन असेलच नाही.

इतर संकेतस्थळ/ पोर्टलव्दारे संकेत स्थळाशी लिंक

अन्य संकेतस्थळ/ पोर्टलव्दारे नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या संकेतस्थळाची जोडणी करून आमच्या संकेत स्थळावरील माहितीची जोडणी देऊ इच्छीत असाल, तर त्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र तुमच्या संकेतस्थळाच्या चौकटीमध्ये आमचे पृष्ठ दाखवण्याची परवानगी आम्ही देत नाहीत. त्यासाठी आमच्या संकेत स्थळावरील पृष्ठे, वापरकर्त्याच्या नवीन ब्राउजर विंडोमध्ये उघडायला हवीत.

अटी आणि शर्ती

या संकेतस्थळाची रचना, विकसन आणि देखभाल एनएमके इन्फोटेक यांच्यामार्फत जात असून संकेतस्थळावरील माहिती सरकारी किंवा संबंधित आस्थापनेचे/ विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ किंवा बातमीचे संकेतस्थळ किंवा विविध वृत्तपत्रे किंवा विविध समाज माध्यमाच्या स्रोतामार्फत संकलित केलेली असून आमच्या संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करता असे गृहीत धरले जात आहे. मात्र हे नियम आणि अटी तुम्हांला मान्य नसतील तर कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करू नये.

संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्त्याने संबंधीत विभाग अथवा स्रोताशी शहानीशा करून माहिती सत्यापित करावी.

या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी नोकरी मार्गदर्शन केंद्र जबाबदार राहणार नाही.

भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल, तसेच या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद बीड जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात राहील.

गोपनीयता धोरण

एक सर्वसाधारण नियम म्हणून हे संकेतस्थळ तुमची व्यक्तिगत ओळख स्पष्ट करणारी कोणत्याही प्रकारची माहिती (जसे नाव, दूरध्वनी क्र. अथवा ई-मेल) स्वयंचलितरित्या आपल्याकडे ठेवत नाही. हे पोर्टल तुमच्या भेटीच्या वेळा आणि सत्रप्रवेश अशा प्रकारच्या माहितीची, सांख्यिकीय हेतूसाठी (जसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, ब्राउजर प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, भेटीची तारीख आणि वेळ) नोंद घेते.

आम्ही या माहितीचा उपयोग तुमच्या वैयक्तिक भेटीची ओळख म्हणून ठेवत नाही. या संकेत स्थळाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्हांला या माहितीचा उपयोग होतो. आम्ही उपयोगकर्ता किवा त्यांच्या ब्राउजिंग गतीविधीवर लक्ष ठेवत नाही.

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या संकेतस्थळाने तुमच्याकडून वैयक्तिक माहिती देण्याची मागणी केल्यास, ती कशाप्रकारे वापरली जाईल, हे तुम्हांला सांगितले जाईल, तसेच या माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली जाईल.

कॉपीराइट धोरण

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या संकेतस्थळावरील सर्व माहिती संकलित केली गेलेली आहे. ती नि:शुल्कपणे कुठल्याही स्वरुपात किवा माध्यमात, कुठलीही विशिष्ट परवानगी न घेता पुनर्मुद्रित करता येईल, मात्र माहिती जशी आहे, तशी तंतोतंत वापरण्यात यावी. तसेच अप्रतिष्ठाकारक पद्धतीने अथवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरता येणार नाही. जेव्हा या माहितीचे किवा सामग्रीचे प्रकाशन किवा वापर कराल त्या वेळेस स्रोत प्रामुख्याने अभिस्वीकृत केला गेला पाहिजे. ह्या संकेत स्थळावरील माहितीचे पुनर्मुद्रण करण्याची अनुमतीमध्ये या संकेतस्थळावरील माहितीचा विस्तार करू शकत नाही, जे की त्रयस्थ पक्षाचे सर्वाधिकार धोरण म्हणून ओळखले जाते. या प्रकारच्या सामग्रीचे पुनर्मुद्रण करायच्या अधिकारासाठी सर्वाधिकार धोरण धारक (संचालक, नोकरी मार्गदर्शन केंद्र, बीड) यांच्याशी संपर्क साधावा.
सविस्तर नियम व आटी पाहा …
IMP