बुलढाणा जिल्ह्यातील जाहिराती

बुलढाणा येथे विविध पदांच्या १०३५ जागा भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अंतर्गत मॉडेल करिअर सेंटर, बुलढाणा तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा यांच्या…

बुलढाणा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४९९ जागा

जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ४९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

बुलडाणा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत विविध पदांच्या ८ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

बुलढाणा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९६ जागा

जिल्हा परिषद, बुलढाणा अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

बुलढाणा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात एकूण २८ जागा

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध अशासकीय सदस्य पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

बुलढाणा जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात १०७८ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि मॉडेल करिअर सेंटर, बुलढाणा तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव जामोद, जि.…

बुलढाणा जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात ११७८ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा तसेच स्व. दयासागर महाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तोरणवाडा रोड, उदयनगर (उंद्री),…

नागपूर येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील प्रगणक (डेटा संग्राहक) पदाच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी…

बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५१ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी…

भुसावळ माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ८ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १९ जागा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

साखरखेर्डा येथे खाजगी क्षेत्रातील ६५० पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा आणि स्व. भास्करराव शिंगणे कला, प्रा. नारायणराव गावंडे विज्ञान व आशालता गावंडे वाणिज्य…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १८० जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

संत गाडगे बाबा (अमरावती) विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २७ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबईच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या १२ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

बुलढाणा येथील महापारेषणच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मुंबई (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ११२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

महावितरण कंपनी (बुलढाणा) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १८७ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, बुलढाणा (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १८७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

बुलढाणा येथील कृषी विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

कृषी विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात…

बुलढाणा येथील चिखली अर्बन को-ऑप बँकेत विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

दि चिखली अर्बन को-ऑप बँक, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

बुलढाणा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

जिल्हा परिषद, बुलढाणा अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

जळगाव व बुलडाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण ४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव व बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

बुलढाणा आणि जळगाव माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण १० जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, बुलढाणा/ जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आस्थापनेवर अभियोक्ता पदांच्या १३ जागा

बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १३१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट…

बुलढाणा येथील कृषी विभाग यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील…

जळगाव/ बुलडाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना मध्ये पदांच्या ६ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव व बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

बुलढाणा जिल्हा आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरपूर जागा

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

जळगाव व बुलढाणा माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत एकूण २१ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, जळगाव आणि बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

बुलढाणा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १४२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 142 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट…

बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 32 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

बुलढाणा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ११० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ई-मेल द्वारे अर्ज मागविण्यात…

IMP