Browsing Category

Buldana

Jobs in Buldana

बुलढाणा येथे विविध पदांच्या १०३५ जागा भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अंतर्गत मॉडेल करिअर सेंटर, बुलढाणा तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १०३५ बेरोजगारांना विविध खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून…

बुलढाणा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४९९ जागा

जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ४९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४९९ जागा आरोग्य…

बुलडाणा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत विविध पदांच्या ८ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या ८ जागा…

बुलढाणा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९६ जागा

जिल्हा परिषद, बुलढाणा अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा…

बुलढाणा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात एकूण २८ जागा

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील विविध अशासकीय सदस्य पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अशासकीय सदस्य पदांच्या २८…

बुलढाणा जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात १०७८ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि मॉडेल करिअर सेंटर, बुलढाणा तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १०७८ बेरोजगारांना विविध खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध…

बुलढाणा जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात ११७८ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा तसेच स्व. दयासागर महाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तोरणवाडा रोड, उदयनगर (उंद्री), ता. चिखली, जि. बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण ११७८ बेरोजगारांना विविध खाजगी…

नागपूर येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील प्रगणक (डेटा संग्राहक) पदाच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या…

बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५१ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

भुसावळ माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ८ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा OIC, वैद्यकीय अधिकारी, दंत…