Browsing Category

All District

ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यासाठी ‘महास्वयंम’ पोर्टलवर नोंदणी कशी कराल ?

आयुक्तालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील रिक्त असलेल्या जागा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित…