ठाणे जिल्ह्यातील जाहिराती

ठाणे जिल्हा परिषद (ZP) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा

जिल्हा परिषद, ठाणे अधिनस्त असलेल्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान विभागाच्या आस्थापनेवरील पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

ठाणेच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ८ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील लेखापरीक्षण अधिकारी पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारनकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या १२ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (अर्धवेळ/ पूर्णवेळ) पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २७४ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकामध्ये वैद्यकीय पदांच्या एकूण ११२८ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ११२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) व विहित नमून्यातील…

ठाणे जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा

जिल्हा परिषद, ठाणे अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डोंबिवली येथील स्मार्ट कल्याण विकास महामंडळात विविध पदांच्या ३१ जागा

स्मार्ट कल्याण डोंबिवली विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या १४ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ८ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील लेखापरीक्षण अधिकारी पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारनकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेत विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण २९० जागा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २९० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ४ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरपूर जागा

जिल्हा रुग्णालय, ठाणे व त्यांच्या अधिनस्त सर्व रुग्णालये आणि जिल्ह्यतील इतर रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या जागा ११ महिन्याच्या करार…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय पदांच्या एकूण ३२ जागा

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, ठाणे कार्यक्रमाकरिता विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा ११ महिन्याच्या करार तत्वावर…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या १० जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ) पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ६६ जागा

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

ठाणे जिल्ह्यातील कुळगांव-बदलापूर नगर परिषदेत विविध भरपूर पदांच्या जागा

कुळगांव बदलापूर नगर परिषद, कुळगांव, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ४७३ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिका ठाणे यांच्या आस्थापनेवर मार्कर पदांच्या एकूण २ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील मार्कर पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ९ जागा

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

जना स्मॉल फायनान्स बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा

जना स्मॉल फायनान्स बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ४० जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ९४ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड यांच्या कळवा, जि. ठाणे मंडळाच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

ठाणे येथील जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर परिचारिका पदांच्या एकूण ५२ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील परिचारिका पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत असणाऱ्या नावल साहित्य संशोधन प्रयोगशाळा, अंबरनाथ, ठाणे  यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत विविध…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत इंटिग्रेटेड हेल्थ अण्ड फॅमिली वेलफेयर सोसायटीच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

IMP