ठाणे जिल्ह्यातील जाहिराती

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या अंतर्गत विविध पदांच्या ३० जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत असणाऱ्या नावल साहित्य संशोधन प्रयोगशाळा, अंबरनाथ, ठाणे  यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३० जागा…

उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध अभियंता पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. अभियंता पदांच्या एकूण १२…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समुदाय संघटक पदाच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहे.…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरी मध्ये विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २३ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी अंबरनाथ, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीं पदांच्या एकूण २३ जागा  भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

ठाणे महानगरपालिका मध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा

ठाणे महानगरपालिका मार्फत एकात्मिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण समिती (टी.बी.) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…