ठाणे जिल्ह्यातील जाहिराती

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण २८८ जागा

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण  २८८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या ४४ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून प्रत्यक्ष अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे अंतर्गत शहत्र विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा आरोग्य सोसायटी, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४२० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा आरोग्य सोसायटी, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून प्रत्यक्ष…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र, नागाव जि. ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. विविध…

ठाणे (ग्रामीण) पोलीस आयुक्तालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोंकण परिक्षेत्र यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवर एकूण ६ जागा

महाराष्ट्र मॅंग्रोव्ह आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहय्यक विधी अधिकरी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३७ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती…

ठाणे जिल्हा आरोग्य सोसायटी मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

उल्हासनगर महानगरपालिकेत विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण २३ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत समुदाय समन्वयक पदांच्या २१ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समुदाय समन्वयक पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ३ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत लेखाधिकारी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक परिचारिका (प्रसविका) पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ३ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणेच्या महानगरपालिकेत माहिती व जनसंपर्क अधिकारी पदांच्या १७ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

पनवेल महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त करीता विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

पनवेल महानगरपालिका, पनवेल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

ठाणे येथील बीआर हरणे आयुर्वेद महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ४८ जागा

बीआर हरणे आयुर्वेद महाविद्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे जिल्हा परिषद (ZP) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा

जिल्हा परिषद, ठाणे अधिनस्त असलेल्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान विभागाच्या आस्थापनेवरील पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

ठाणेच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ८ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील लेखापरीक्षण अधिकारी पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारनकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या १२ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (अर्धवेळ/ पूर्णवेळ) पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

IMP