ठाणे जिल्ह्यातील जाहिराती

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

भारतीय स्टेट बँकेच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६१०० जागा

भारतीय स्टेट बँक यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६१०० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरपूर जागा

जिल्हा रुग्णालय, ठाणे व त्यांच्या अधिनस्त सर्व रुग्णालये आणि जिल्ह्यतील इतर रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या जागा ११ महिन्याच्या करार…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय पदांच्या एकूण ३२ जागा

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, ठाणे कार्यक्रमाकरिता विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा ११ महिन्याच्या करार तत्वावर…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या १० जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ) पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ६६ जागा

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

ठाणे जिल्ह्यातील कुळगांव-बदलापूर नगर परिषदेत विविध भरपूर पदांच्या जागा

कुळगांव बदलापूर नगर परिषद, कुळगांव, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ४७३ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिका ठाणे यांच्या आस्थापनेवर मार्कर पदांच्या एकूण २ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील मार्कर पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ९ जागा

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

जना स्मॉल फायनान्स बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा

जना स्मॉल फायनान्स बँक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ४० जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ९४ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड यांच्या कळवा, जि. ठाणे मंडळाच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

ठाणे येथील जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर परिचारिका पदांच्या एकूण ५२ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील परिचारिका पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत असणाऱ्या नावल साहित्य संशोधन प्रयोगशाळा, अंबरनाथ, ठाणे  यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत विविध…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत इंटिग्रेटेड हेल्थ अण्ड फॅमिली वेलफेयर सोसायटीच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

ठाणे महानगरपालिका ठाणे यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ४ जागा

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशन यांच्या आस्थापनेवर एकूण ५ जागा

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशन, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

NMK आता खाजगी रोजगारांच्या जाहिराती अगदी मोफत प्रसिद्ध करणार !!!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुशल/ अकुशल बेरोजगार तरुणांना खाजगी औद्द्योगिक क्षेत्रातील कारखाने, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, मॉल, विविध दुकाने, हॉस्पिटल, शाळा, क्लासेस,…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ५ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४३ जागा

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

ठाणे येथील मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी मध्ये विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी, अंबरनाथ, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या अंतर्गत विविध पदांच्या ३० जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत असणाऱ्या नावल साहित्य संशोधन प्रयोगशाळा, अंबरनाथ, ठाणे  यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३० जागा…

उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध अभियंता पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. अभियंता पदांच्या एकूण १२…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समुदाय संघटक पदाच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहे.…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे जिल्ह्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरी मध्ये विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २३ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी अंबरनाथ, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीं पदांच्या एकूण २३ जागा  भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

ठाणे महानगरपालिका मध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा

ठाणे महानगरपालिका मार्फत एकात्मिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण समिती (टी.बी.) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

IMP