ठाणे जिल्ह्यातील जाहिराती

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशनच्या आस्थापनेवर एकूण ३ जागा

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशन, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील…

ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

सिव्हिल हॉस्पिटल, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शहर…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील परिचारिका पदांच्या ४९ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील परिचारिका पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

ठाणे शहर पोलीस दलामध्ये पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५२१ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, ठाणे (शहर) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५२१ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध…

ठाणे (ग्रामीण) पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६८ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, ठाणे (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६८ जागा भरण्यासाठी…

ठाणे (ग्रामीण) पोलीस दलात चालक शिपाई पदांच्या एकूण ४८ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, ठाणे (ग्रामीण) अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ४८ जागा…

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेत विविध पदांच्या एकूण ७९ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७९ जागा निव्वळ कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण २८८ जागा

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण  २८८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या ४४ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून प्रत्यक्ष अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे अंतर्गत शहत्र विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा आरोग्य सोसायटी, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४२० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा आरोग्य सोसायटी, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून प्रत्यक्ष…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र, नागाव जि. ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. विविध…

ठाणे (ग्रामीण) पोलीस आयुक्तालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोंकण परिक्षेत्र यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवर एकूण ६ जागा

महाराष्ट्र मॅंग्रोव्ह आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहय्यक विधी अधिकरी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३७ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती…

ठाणे जिल्हा आरोग्य सोसायटी मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

उल्हासनगर महानगरपालिकेत विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण २३ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत समुदाय समन्वयक पदांच्या २१ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समुदाय समन्वयक पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ३ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत लेखाधिकारी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक परिचारिका (प्रसविका) पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ३ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

IMP