Browsing Category

Thane

Jobs in Thane

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य पदांच्या एकूण ६ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, फिटनेस ट्रेनर व…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, फिटनेस ट्रेनर आणि…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १४० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४० जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्याकरिता…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील अटेंडट पदांच्या एकूण  २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांच्या  थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहे . अटेंडट पदांच्या एकूण २४ जागा  शैक्षणिक पात्रता – उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त…

कृषी विभाग (ठाणे) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६ जागा

कृषी विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २६ जागा वरिष्ठ लिपिक व सहाय्यक अधीक्षक पदांच्या जागा…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २७ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या २७ जागा योगप्रशिक्षक पदाची जागा शैक्षणिक पात्रता –…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १८ जागा वैद्यकीय तज्ञ पदाच्या एकूण १८ जागा…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५ जागा वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ उपचार…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३९ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत . वकील पदांच्या एकूण ३९ जागा शैक्षणिक पात्रता –…