Browsing Category

Thane

Jobs in Thane

उल्हासनगर महानगरपालिकेत विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण २३ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहे. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २३ जागा शैक्षणीक पात्रता –…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत समुदाय समन्वयक पदांच्या २१ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समुदाय समन्वयक पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत समुदाय समन्वयक पदांच्या एकूण २१ जागा शैक्षणिक पात्रता …

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ३ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत लेखाधिकारी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत सेवानिवृत लेखाधिकारी पदांच्या ३ जागा शैक्षणिक…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक परिचारिका (प्रसविका) पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रसविका पदांच्या एकूण…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ३ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा प्रसाविका आणि परिचारिका पदाच्या जागा…

ठाणेच्या महानगरपालिकेत माहिती व जनसंपर्क अधिकारी पदांच्या १७ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १७ जागा क्रिकेट खेळाडू आणि क्रिकेट प्रशिक्षक पदाच्या…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा स्टाफ नर्स आणि लॅब टेक्निशियन पदाच्या…

पनवेल महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त करीता विविध पदांच्या एकूण २३ जागा

पनवेल महानगरपालिका, पनवेल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २३ जागा कर निर्धारण अधिकारी सेवानिवृता अधिकारी/…

ठाणे येथील बीआर हरणे आयुर्वेद महाविद्यालय मध्ये विविध पदांच्या ४८ जागा

बीआर हरणे आयुर्वेद महाविद्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा  प्राचार्य, प्राध्यापक,…