Browsing Category

Thane

Jobs in Thane

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा अटेंडंट, कनिष्ठ तंत्रज्ञ, ई.सी.जी. तंत्रज्ञ आणि…

ठाणे (ग्रामीण) पोलीस आयुक्तालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोंकण परिक्षेत्र यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५ जागा क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,…

सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवर एकूण ६ जागा

महाराष्ट्र मॅंग्रोव्ह आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन फाउंडेशन यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील किंवा ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा वरिष्ठ औषधउपचार पर्यवेक्षक, टीबी आरोग्य…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ११ जागा वैद्यकीय अधिकारी…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहय्यक विधी अधिकरी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विधी अधिकरी पदांच्या ५ जागा सहय्यक विधी अधिकरी पदाच्या जागा…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३७ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आसन इतर पदाकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

ठाणे जिल्हा आरोग्य सोसायटी मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…