गडचिरोली जिल्ह्यातील जाहिराती

आरोग्यसेवक, MPW, स्वच्छता निरीक्षक पदभरती कोर्ससाठी प्रवेश सुरु

आर्टिझन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अमरावती व मोर्शी येथे सरकार मान्य असलेला कोर्स हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (कालावधी १ वर्ष) करिता दहावी…

महावितरण कंपनी (गडचिरोली) मध्ये शिकाऊ पदांच्या एकूण १०७ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षक विभागात विविध पदांच्या २८ जागा

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक विभाग अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्राहक संरक्षण परिषदेवर विविध अशासकीय पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५८१ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ५८१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

गडचिरोली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या एकूण ८० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

गडचिरोली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २९ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली अधिनस्त असलेल्या शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक शाळांच्या आस्थापनेवरील शिक्षण सेवक पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या १०७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

गडचिरोली महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, गडचिरोली (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ३० जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संसाधन केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण १० जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १८० जागा

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

बँक ऑफ इंडिया, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४७ जागा

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा

जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील  विदर्भाच्या विविध शहरात अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या १० जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या कृषी महाविद्यालय, सोनपूर, जि.गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी…

गडचिरोलीच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

गडचिरोली येथील महावितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास प्रकल्पात शिक्षक पदांच्या ७४ जागा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विकास प्रकल्पात विविध पदांच्या ६४ जागा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ सहाय्यक पदाची १ जागा

जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार  यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदांच्या एकूण १ जागा कंत्राटी भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संसाधन केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने …

गडचिरोली जिल्ह्यातील वन वैभव शिक्षण मंडळामध्ये विविध पदांच्या १५ जागा

गडचिरोली जिल्ह्यातील वनवैभव शिक्षण मंडळ, अहेरी (अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त) अधिनस्त असलेल्या विविध संस्थांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी…

IMP