Browsing Category

Gadchiroli

Jobs in Gadchiroli

जिल्हा न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७६३ जागा

राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक (ग्रेड-३), कनिष्ठ लिपिक, शिपाई/ हमाल पदांच्या एकूण ५७६३ जागा भरण्यासाठी निवड यादी/ प्रतीक्षा यादी तयार करण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षक विभागात विविध पदांच्या २८ जागा

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक विभाग अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्राहक संरक्षण परिषदेवर विविध अशासकीय पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा समन्वयक, नियुक्ती…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५८१ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ५८१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५८१ जागा आरोग्य…

गडचिरोली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या एकूण ८० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

गडचिरोली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २९ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली अधिनस्त असलेल्या शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक शाळांच्या आस्थापनेवरील शिक्षण सेवक पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शिक्षणसेवक…

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या १०७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १०७ जागा सुपर स्पेशालिस्ट,…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,…

गडचिरोली महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, गडचिरोली (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज…