Browsing Category

Gadchiroli

Jobs in Gadchiroli

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४७ जागा

गडचिरोली जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा वैद्यकीय अधिकारी, एमपीडब्ल्यू,…

गडचिरोली राज्य राखीव पोलीस दलात विविध पदांच्या एकूण १०५ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, गडचिरोली (ग्रुप क्र. १३) यांच्या आस्थापनेवरील सशस्त्र शिपाई पदांच्या एकूण १०५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शिपाई पदांच्या एकूण १०५ जागा…

जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा

जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील  विदर्भाच्या विविध शहरात अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अभियंता पदांच्या एकूण ११ जागा गुणवत्ता नियंत्रण…

गडचिरोली राज्य राखीव पोलीस दल मध्ये विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भोजन सेवक आणि सफाईगार पदाच्या जागा…

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा…

अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या १० जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या कृषी महाविद्यालय, सोनपूर, जि.गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

गडचिरोलीच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका,…

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २ जागा

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

गडचिरोली येथील महावितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १०९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण…