Browsing Category

Ahmednagar

Jobs in Ahmednagar

सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था सेल (दक्षिणी कमांड) मध्ये एकूण २४ जागा

सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था सेल, (HQ) दक्षिणी कमांड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा MTS (मेसेंजर),…

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा प्रोजेक्ट…

अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९३७ जागा

जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ९३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९३७ जागा आरोग्य…

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २४ जागा

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स आणि…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण २९ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २९ जागा…

अहमदनगर येथील महापारेषण कंपनीत विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मर्यादित, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा…

अहमदनगरच्या बाल विकास प्रकल्पात विविध पदांच्या एकूण १३७ जागा

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी अहमदनगर शहर, पश्चिम, पूर्व कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३७…

श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट रुग्णालयामध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी, ता. राहता, जि. अहमदनगर संचालित श्री साईबाबा इंग्लिश मेडीयम स्कुल, शिर्डी यांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

वीज वितरण कंपनी (अहमदनगर) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३२० जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३२०…