अहमदनगर जिल्ह्यातील जाहिराती

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था मध्ये सहकारी पदांच्या एकूण १६ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत असलेल्या कॉम्बॅट वाहने संशोधन व विकास आस्थापना यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण…

अहमदनगर येथील खाजगी क्षेत्रातील १५२ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अहमदनगर यांच्या वतीने १५२ बेरोजगारांना विविध खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून…

श्री साईबाबा संस्थान संचालित रुग्णालयात वैद्यकीय पदांच्या एकूण ४२ जागा

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, ता. राहता, जि. अहमदनगर संचालित २०० बेडच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि २०० बेडच्या जनरल रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील…

अहमदनगर येथील राज्य वीज वितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या १९५ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

अहमदनगर माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या २३ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ई-मेल द्वारे…

अहमदनगर येथे विविध क्षेत्रातील २०५ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अहमदनगर यांच्या वतीने २०५ बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी…

अहमदनगर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अहमदनगर यांच्या कोविड रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

अहमदनगर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४२७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४२७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…