नांदेड जिल्ह्यातील जाहिराती

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या ७ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील…

नांदेड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

नांदेड जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

जिल्हा रुग्णालय, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

नांदेड येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळी, जि. नांदेड आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नांदेड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

नारीशक्ती लोक संचलित (नांदेड) साधन केंद्रात सल्लागार पदाची १ जागा

नारीशक्ती लोक संचलित साधन केंद्र (सीएमआरसी) नांदेड मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्यांक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत मार्केटिंग सल्लागार पदाची १ जागा भरण्यासाठी…

नांदेड जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

नांदेड जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या ३२ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी विकास प्रकल्प मध्ये शिक्षक पदांच्या ७ जागा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नांदेड येथील कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळी, जि. नांदेड आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल द्वारे…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नांदेड येथील महापारेषण यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३९ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महापारेषण) नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील भूगर्भशास्त्रज्ञ पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रटाधराक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत…

नांदेड महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

नांदेडच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या एकूण २ जागा

जलसंपदा विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील उपविभागीय अभियंता / अधिकारी (स्थापत्य) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहप्राध्यापक पदांच्या २८ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध सहप्राध्यापक पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नांदेड जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय पदांच्या एकूण २ जागा

जिल्हा परिषद, नांदेड अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नांदेच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या एकूण १७ जागा

जलसंपदा विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नांदेड ग्रामीण दंत महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जालना जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेद्वारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहप्राध्यापक पदांच्या ४७ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहप्राध्यापक पदांच्या ८३ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदाच्या ८३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नांदेड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नांदेड जिल्हा न्यायालयातील सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांच्या २९ जागा

सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नांदेड जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय पदांच्या एकूण ६ जागा

जिल्हा परिषद, नांदेड अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील सुपरव्हायझर पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

नांदेड येथील महावितरण कंपनी मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १२१ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, नांदेड (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १२१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

डाक विभागात (महाराष्ट्र) ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या २४२८ जागा (मुदतवाढ)

भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २४२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदांच्या ४ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवर सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नांदेड महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७७ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

सारस्वत बँकेच्या आस्थापनेवर व्यवसाय विकास अधिकारी पदांच्या १५० जागा

सारस्वत बँक यांच्या आस्थापनेवरील व्यवसाय विकास अधिकारी पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या २८४ जागा

महाराष्ट्र शासन अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नांदेड येथील जिल्हा सेतू समितीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

नांदेड जिल्हा सेतू समिती, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नांदेड महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदांच्या १६ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवर सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

IMP