नांदेड जिल्ह्यातील जाहिराती

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६२८ जागा

जिल्हा परिषद, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ६२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  पद्धतीने अर्ज…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या ३२ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत विविध महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नांदेड एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत विविध पदांच्या १४१ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण १४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापक पदांच्या १२५ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत विविध महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १२५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापक पदांच्या १० जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत विविध महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या एकूण २६ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक अधिनस्त मदर तेरेसा नर्सिंग स्कूल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापक पदांच्या २४ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत लोक जागृती शिक्षण संस्था, वलांडी, ता. देवणी, जि. लातूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण…

नांदेड राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 18 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १४ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील…

शंकर नागरी सहकारी बँक (नांदेड) मध्ये विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

शंकर नागरी सहकारी बँक, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या २ जागा

डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील…

नांदेड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या ७ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील…

नांदेड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

नांदेड जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

जिल्हा रुग्णालय, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

नांदेड येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३ जागा

कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळी, जि. नांदेड आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नांदेड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

नारीशक्ती लोक संचलित (नांदेड) साधन केंद्रात सल्लागार पदाची १ जागा

नारीशक्ती लोक संचलित साधन केंद्र (सीएमआरसी) नांदेड मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्यांक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत मार्केटिंग सल्लागार पदाची १ जागा भरण्यासाठी…

नांदेड जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

नांदेड जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण ४६ जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच …

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या ३२ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी विकास प्रकल्प मध्ये शिक्षक पदांच्या ७ जागा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

नांदेड येथील कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळी, जि. नांदेड आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल द्वारे…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नांदेड येथील महापारेषण यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३९ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महापारेषण) नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील भूगर्भशास्त्रज्ञ पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रटाधराक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत…

नांदेड महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

नांदेडच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या एकूण २ जागा

जलसंपदा विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील उपविभागीय अभियंता / अधिकारी (स्थापत्य) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहप्राध्यापक पदांच्या २८ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध सहप्राध्यापक पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

नांदेड जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय पदांच्या एकूण २ जागा

जिल्हा परिषद, नांदेड अधिनस्त असलेल्या ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नांदेच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या एकूण १७ जागा

जलसंपदा विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

नांदेड ग्रामीण दंत महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जालना जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेद्वारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहप्राध्यापक पदांच्या ४७ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात सहप्राध्यापक पदांच्या ८३ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदाच्या ८३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

IMP