Browsing Category

Nanded

Jobs in Nanded

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विविध पदांच्या ३२ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने तसेच विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३२…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५ जागा संचालक,…

नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी विकास प्रकल्प मध्ये शिक्षक पदांच्या ७ जागा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा शिक्षक, केंद्र प्रमुख,…

नांदेड येथील कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळी, जि. नांदेड आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल द्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९ जागा प्रकल्प व्यवस्थापक, प्रकल्प…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य पदांच्या एकूण ७ जागा…

नांदेड येथील महापारेषण यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ३९ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महापारेषण) नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (विजतंत्री) पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी…

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील भूगर्भशास्त्रज्ञ पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रटाधराक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती  आयोजित करण्यात येत आहेत. भूगर्भशास्त्रज्ञ पदांच्या एकूण ५ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

नांदेड महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नांदेड महानगरपालिका, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा एसटीएलएस आणि फार्मासिस्ट पदाच्या जागा…

नांदेडच्या जलसंपदा विभागात अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या एकूण २ जागा

जलसंपदा विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील उपविभागीय अभियंता / अधिकारी (स्थापत्य) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा  …