मागील जाहिराती

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या २९ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे (NARI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मुंबई आर्मी पब्लिक स्कूल यांच्या अस्थापनेवरील विविध पदांच्या २७ जागा

आर्मी पब्लिक स्कूल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध शिक्षक पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

दिव उच्च शिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा

दिव उच्च शिक्षण संस्था (Diu Higher Education Society) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

सोलापूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७ जागा

डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित…

भारतीय मध्य रेल्वे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

भारतीय मध्य रेल्वेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ मध्ये विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशनच्या आस्थापनेवर एकूण ३ जागा

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशन, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील…

गोवा शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२ जागा

शिक्षण संचालनालय, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार…

मुंबई येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

IMP