मागील जाहिराती

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत विविध कंत्राटी पदांच्या ९० जागा

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध वैद्यकीय पदांच्या एकूण ९० जागा  भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६० जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

गोवा आरोग्य विभाग संचालनालय मध्ये परिचर पदांच्या एकूण ३० जागा

आरोग्य विभाग संचालनालय, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील परिचर पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मध्ये ड्रोन मॅपिंग तज्ञाची १ जागा

स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील ड्रोन मॅपिंग तज्ञ पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्ये वैज्ञानिक (बी) पदाची १ जागा

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक बी पदांची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागात वैद्यकीय पदांच्या एकूण १८ जागा 

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या व्हाट्सएप कॉल द्वारे मुलाखती…

नांंदेड जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नांंदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…

अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या ५ जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील कोविड केअर सेंटर मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रटाधराक असणाऱ्या उमेदवारांच्या…