Browsing Category

Ex- Announcement

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियात विविध पदांच्या एकूण २० जागा

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया (BECIL) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत . विविध पदांच्या एकूण २० जागा सीनियर नर्सिंग स्टाफ आणि…

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९ जागा राज्य…

राज्य कर्मचारी विमा संस्था रुग्णालयामध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा शैक्षणिक…

मुंबई येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या २१ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २१ जागा विशेषज्ञ,…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ३ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांच्या ३ जागा शैक्षणिक…

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (गोवा) मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहयोगी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रकल्प सहयोगी पदांच्या २ जागा…

जालना जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जमातीसाठी विविध पदांच्या ३ जागा

जिल्हा परिषद, जालना यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा अभियांत्रिकी विशेषज्ञ, अभियांत्रिकी समन्वयक…

नागपूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ७८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७८ जागा…

पुणेच्या भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

भारती विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १९ जागा सहाय्यक प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक…

औरंगाबाद महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २० जागा अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी…