Browsing Category

Ex- Announcement

जवाहरलाल नेहरू संशोधन/ रचना केंद्रात विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

नागपूर येथील जवाहरलाल नेहरू संशोधन व रचना केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२ जागा वरिष्ठ संशोधन फेलो,…

पुणे येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या १४ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणात विविध पदांच्या ४ जागा

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा वरिष्ठ आयटी सल्लागार,…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (BMC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ जागा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,…

वसंतराव नाईक (यवतमाळ) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात २ जागा

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा…

कोल्हापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ११ जागा

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ जागा…

सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा शहर समन्वयक पदाच्या जागा…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २४ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (BMC) यांच्या अधिनस्त असलेल्या टी.एन. मेडिकल कॉलेज आणि बी.वाय.एल.नायर हॉस्पिटल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

मालेगाव महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३७ जागा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिक परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेन्ट मध्ये विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेन्ट, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २१ जागा सहाय्यक व्याख्याता,…