Browsing Category

Ex- Announcement

अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ४ जागा

एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी महानगरपालिका, अमरावती अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

गोवा येथील संजय सेंटर यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

संजय सेंटर गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत, तसेच स्पीच थेरापिस्ट, विशेष शिक्षक पदाकरिता उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबई भारतीय डाक विभागात मेल मोटर सेवा अंतर्गत विविध पदांच्या ८ जागा

भारत पोस्टल विभाग, मेल मोटर सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८  जागा मोटर वाहन मेकॅनिक,…

दादरा नगर हवेली बाल विकास प्रकल्प विभागात मदतनीस पदांच्या ७ जागा

बाल विकास प्रकल्प विभाग, दादरा नगर हवेली यांच्या आस्थापनेवरील अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या एकूण 7 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या ७ जागा …

जळगाव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा कनिष्ठ लिपिक नि…

पुणे येथील संरक्षण मंत्रालय विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा

संरक्षण मंत्रालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९ जागा कामगार, पहारेकरी आणि चालक पदांच्या जागा…

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १५० जागा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील/ ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत असून काही पदांकरिता उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा शिपाई आणि चौकीदार पदांच्या जागा…

नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या ४ जागा

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या एकूण ४…

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

महानगरपालिका, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विवध पदांच्या एकूण ४ जागा प्रोजेक्ट इंजिनिअर, सोशल डेव्हलपमेंट स्पेशालिस्ट/…
Visitor Hit Counter