Browsing Category

Kolhapur

Jobs in Kolhapur

कोल्हापूर माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ५४ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, कोल्हापूर  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा प्रभारी अधिकारी,…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनात एकूण १५ जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील लेखनिक पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. लेखनिक पदांच्या एकूण १५ जागा…

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १७५ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत  आहेत. विविध पदांच्या एकूण १७५ जागा तात्पुरते…

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनमध्ये एकूण २० जागा

कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २० जागा…

कोल्हापूरच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या ६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा अर्धवेळ विशेषज्ञ आणि वैद्यकीय…