Browsing Category

Mumbai

Jobs in Mumbai

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५७ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (BMC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा थेरपिस्ट, तंत्रज्ञ,…

मुंबई येथील भाभा अणु संशोधन केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ८९ जागा

भाभा अणु संशोधन केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ८९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८९ जागा लघुलेखक (ग्रेड-III), चालक आणिकार्य…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १४ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १४ जागा उप उपाध्यक्ष (डेटा सायंटिस्ट), सहाय्यक उपाध्यक्ष…

भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

भारतीय स्टेट बँक (SBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ जागा संरक्षण बँकिंग सल्लागार, सल्लागार, मंडळ…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २२५ जागा

बँक ऑफ बडोदा (BOB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २२५ जागा संबंध व्यवस्थापक आणि क्रेडिट विश्लेषक पदाच्या जागा…

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडियात विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा

औद्योगिक विकास बँक ऑफ इंडिया (IDBI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा व्यवस्थापक, सहायक…

भारतीय मध्य रेल्वेच्या (मुंबई) आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा फिजिशियन आणि रेडिओलॉजिस्ट पदाच्या जागा…

केंद्र सरकारच्या (मुंबई) आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा

मुंबई येथील केंद्रीय सरकार संचालित आरोग्य योजनांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६५  जागा फार्मासिस्ट…

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी मध्ये पाठ्यक्रम प्रवेशासाठी ७० जागा

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या अग्निशामक पाठ्यक्रम (कालावधी ६ महिने) आणि अधिकारी पाठयक्रम (कालावधी १ वर्ष) या दोन्ही निवासी पाठयक्रम करिता प्रवेश घेण्यासाठी पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

पश्चिम रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभाग मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील हॉस्पिटल असिस्टंट पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. हॉस्पिटल असिस्टंट…