Browsing Category

Mumbai

Jobs in Mumbai

जिल्हा न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७६३ जागा

राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक (ग्रेड-३), कनिष्ठ लिपिक, शिपाई/ हमाल पदांच्या एकूण ५७६३ जागा भरण्यासाठी निवड यादी/ प्रतीक्षा यादी तयार करण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणामध्ये विविध पदांच्या ९ जागा

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (MAHARERA) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शिपाई पदांच्या एकूण ९ जागा अर्ज…

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५३ जागा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमीटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५ जागा

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहाय्यक व्यवस्थापक पदांच्या एकूण १५ जागा…

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६ जागा

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या २५ जागा अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या जागा…

मुंबई येथील इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या १२ जागा

इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ई-मेलद्वारे किंवा विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  सहायक प्राध्यापक पदांच्या १२…

टाटा मेमोरियल ट्रस्टच्या (मुंबई) आस्थापनेवरील विविध पदाच्या ८ जागा

मुंबई येथील टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्य कर्मचारी पदाच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. आरोग्य कर्मचारी पदाच्या २ जागा  शैक्षणिक पात्रता –…

सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था सेल (दक्षिणी कमांड) मध्ये एकूण २४ जागा

सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था सेल, (HQ) दक्षिणी कमांड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा MTS (मेसेंजर),…

खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहाय्यक संचालक पदांच्या १२ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

टाटा मेमोरियल सेन्टरच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा

टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा सहायक प्रशासकीय अधिकारी, सहायक…