Browsing Category

Mumbai

Jobs in Mumbai

नागपूर भारतीय खाण ब्युरो यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४ जागा

भारतीय खाण ब्युरो, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील अधीक्षक खाण भूवैज्ञानिक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अधीक्षक खाण भूवैज्ञानिक पदांच्या ४ जागा…

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्सच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५३१ जागा

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गैर कार्यकारी पदांच्या एकूण ५३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. गैर कार्यकारी पदांच्या ५३१ जागा शैक्षणिक…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २२६ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लघुलेखक (इंग्रजी/ मराठी) पदांच्या एकूण २२६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा…

पश्चिम रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागामध्ये विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत असून ऑनलाईन नोंदणी करना आवश्यक आहे. वरिष्ठ निवासी  पदांच्या १३…

मुंबई येथील भाभा अणु संशोधन केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

भाभा अणु संशोधन केंद्र, मुंबई (BARC) यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३२ जागा वैद्यकीय…

मुंबई येथील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या ६ जागा

कर्मचारी राज्य विमा निगम, मुंबई (ESIC) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या  थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा वरिष्ठ निवासी, अर्धवेळ…

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २८ जागा

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन  अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २८ जागा प्रकल्प अभियंता (I) पदाच्या जागा…

मुंबई येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळात विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

मुंबई येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२ जागा  नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी…

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५ जागा

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खर्च प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५ जागा शैक्षणिक…

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा

नवी मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४जागा प्राध्यापक,…