Browsing Category

Other

अकोला जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर न्यायालयीन विधिज्ञ पदाची जागा

जिल्हा परिषद, अकोला यांच्या न्यायालयीन प्रकरणासाठी जिल्हा परिषद पॅनलवर विधीज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विधिज्ञ पदाची जागाशैक्षणिक पात्रता -…

इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवरील विविध सहयोगी पदांच्या ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध सहयोगी पदांच्या एकूण ९ जागा सहयोगी (वित्त), सहयोगी…

पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या २ जागा 

भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा कनिष्ठ…

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्ये विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज  मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा वैज्ञानिक –…

नैनिताल बँक लिमिटेड मध्ये माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी पदांच्या एकूण ८ जागा

नैनिताल बँक लिमिटेड, उत्तराखंड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. आयटी अधिकारी पदांच्या एकूण ८ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागात कंत्राटी वैद्यकीय व्यवसाईक पदाच्या जागा

भरतीय रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल मार्फत मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवरील कंत्राटी वैद्यकीय व्यवसाईक (सीएमपी) पदांच्या भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट ऑनलाईन मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.सीएमपी पदाच्या …

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम-मध्य विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य रेल्वे विभागाच्या आस्थापनेवरील सामान्य वैद्यकीय व्यावसायिक पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. सामान्य वैद्यकीय व्यावसायिक पदाच्या एकूण ५…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कीटकनियंत्रण अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कीटकनियंत्रण अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कीटकनियंत्रण अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा…

मुंबई येथील नेव्हल डॉकयार्ड मध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या एकूण ४ जागा

मुंबई येथील नेव्हल डॉकयार्ड यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या एकूण ४ पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या एकूण ४ जागाशैक्षणिक पात्रता –  उमेदवार…

अमरावती जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर अभियांत्रिकी तज्ञ पदाची १ जागा

जिल्हा परिषद, अमरावती अंतर्गत पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्या आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी तज्ञ पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अभियांत्रिकी तज्ञ पदाची १ जागा…