Browsing Category

Other

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थे मध्ये विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था, पुणे येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा सल्लागार, संशोधन सहाय्यक, डेटा…

दिल्ली येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली (IIT) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३ जागा प्रकल्प…

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २० जागा

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील संस्थात्मक प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संस्थात्मक प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २० जागा…

दिल्ली येथील महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांच्या एकूण २७ जागा

महिला व बाल विकास विभाग, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २७ जागा महिला कल्याण अधिकारी व जिल्हा…

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १८ जागा

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांच्या आस्थापनेवर  सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.सहायक प्राध्यापक पदांच्या १८…

पुणे येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट मध्ये विविध पदांच्या जागा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या भरपूर जागा…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या २ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदाची २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रकल्प सहाय्यक पदाच्या २ जागा…

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा प्विधी अधिकारी व…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा प्रोजेक्ट असोसिएट-…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) मध्ये विविध पदांच्या ६ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदाच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संशोधन सहकारी पदांच्या ६ जागा…