Browsing Category

Other

राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या आस्थापनेवर डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण १४ जागा

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांच्या आस्थापनेवरील डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. डाटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण १४…

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेडच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ८ जागा

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज  मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ८ जागा फिटर पदांच्या ४ जागा, टर्नर…

परभणी जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, परभणी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

भरतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.विविध पदांच्या एकूण ८ जागा बालरोग, ओबीएसटी आणि…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सरकारच्या विविध पदांच्या ४ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा  बँड मास्टर गट-ए (पोलिस निरीक्षक), सहाय्यक…

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मध्ये विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १५ जागा…

राष्ट्रीय जल माहिती केंद्र यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा 

जलशक्ती मंत्रालय अंतर्गत जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभाग अधिनस्त असलेल्या राष्ट्रीय जल माहिती केंद्र यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील किंवा…

लातूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९ जागा हृदयरोग…

गोवा येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदांच्या २ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ई-मेल द्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २  जागा प्रकल्प सहयोगी आणि जेआरएफ…

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात अधिकारी (निवृत्त) पदांच्या ७ जागा 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी (सेवानिवृत्त) पदांच्या एकूण ७  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध अधिकारी (निवृत्त)…