Browsing Category

Solapur

Jobs in Solapur

सोलापुर महानगरपालिकेत आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा प्राणी संग्रहालय संचालक, पशु…

सोलापूर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ११४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११४ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सोलापूर पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवर विधी अधिकारी पदांच्या ३ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या विधी अधिकारी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विधी अधिकारी…

लोकमंगल मल्टीस्टेट को-ऑप सोसायटीत विविध पदांच्या एकूण ११४ जागा

सोलापूर येथील लोकमंगल को-ऑप बँकेत विविध पदांच्या एकूण ११४ जागा लोकमंगल मल्टीस्टेट को-ऑप सोसायटी विविध पदांच्या एकूण ११४ जागा

सोलापूर येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा विशेषज्ञ आणि…

सोलापूर येथील लोकमंगल को-ऑप बँकेत विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १९ जागा अकाउंटंट, ऑडिटर, कर्ज विभाग…

सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ११ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

सोलापूरच्या लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १६ जागा यवस्थापक,वसुली अधिकारी, आयटी…

सोलापूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३ जागा

डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सामान्य  रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

सोलापूर येथील पंढरपूर अर्बन को-ऑप बँक अंतर्गत विविध पदांच्या २० जागा

पंढरपूर अर्बन को-ऑप बँक, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील रोखपाल सह लिपिक पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. रोखपाल पदांच्या २० जागा रोखपाल सह लिपिक पदाच्या जागा…