Browsing Category

Nashik

Jobs in Nashik

नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १० जागा

नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ सहायक पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वरिष्ठ सहायक पदांच्या १० जागा शैक्षणिक पात्रता…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नाशिक जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा कार्यक्रम समन्वयक,…

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या १२ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२ जागा सहयोगी प्राध्यापक,…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नाशिक जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ३ जागा ऑडिओलॉजिस्ट, श्रवणक्षम…

गोखले एज्युकेशन सोसायटी (नाशिक) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८० जागा

गोखले एज्युकेशन सोसायटी, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८० जागा शिक्षक, मुख्याध्यापक, कनिष्ठ लिपिक,…

नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहे. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा वैधानिक लेखापरीक्षक (वरिष्ठ…

नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमी अंतर्गत विविध पदांच्या ११ जागा

महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील व ई-मेल द्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ जागा शैक्षणिक आणि…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नाशिक जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यान्वयन अभियंता पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कार्यान्वयन अभियंता पदांच्या ५…

नाशिक विभागीय आयुक्त विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७ जागा

विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १७ जागा उच्च श्रेणी लघुलेखक, निम्म श्रेणी…

नाशिक येथील महावितरण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४९ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, नाशिक (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने व विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…