Browsing Category

Nashik

Jobs in Nashik

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ४९ जागा

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४९ जागा पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४९ जागा  वैद्यकीय…

नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ९६ जागा

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदाच्या एकूण ९६ जागा जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्रीरोगतज्ञ,…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २१९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २१९ जागा…

नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदाच्या एकूण ७ जागा पशुधन पर्यवेक्षक आणि पशुधन विकास अधिकारी…

नाशिक कृषी विभागाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या ३३६ जागा

राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधीनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या एकूण ३३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

नाशिक जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १०३८ जागा

जिल्हा परिषद, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण १०३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १०३८ जागा कंत्राटी ग्रामसेवक,…

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ६४७ जागा

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ६४७ जागा  ग्रॅज्युएट…

जळगाव दक्षिण एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात ३८ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मदतनीस पदांच्या ३८ जागा अंगणवाडी मदतनीस…

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७७ जागा

जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, नाशिक (NHM) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७३ जागा पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत, तसेच बालरोग शल्यचिकित्सक,…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान (नाशिक) विद्यापीठात विविध पदांच्या १९ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १९ जागा प्राचार्य सह प्राध्यापक,…