Browsing Category

Dhule

Jobs in Dhule

धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ४ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

धुळे जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा…

धुळे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत योग शिक्षक पदांच्या ७२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नामन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७२ जागा वैद्यकीय…

धुळेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात २७ जागा

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या  उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २७…

धुळे राज्य राखीव पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १९ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भोजन सेवक आणि सफाईगार पदाच्या जागा…

धुळे येथील जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

जिल्हा परिषद, धुळे अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदाच्या एकूण ३ जागा अभियांत्रिक…

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग शिक्षक पदांच्या ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ५ जागा…

धूळेच्या जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता पदांच्या १४ जागा

जलसंपदा विभाग, जळगाव  यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहायक अभियंता पदांच्या १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता /…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित/ खालील दिलेल्या वेबसाईट लिंकद्वारे पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा…